Wednesday, 26 January 2011

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΓ ΜΑΙΟΥ 2011

Δελτίο Τύπου

Αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2011 οι οποίες θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Μαΐου 2011 για την πιστοποίηση των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα :

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2011.

(ΠΗΓΗ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

FREE ONLINE CONFERENCE 4-6 FEBRUARY 2011 - Integrating Technology for Active Life-long Learning


For more information and to join sessions CLICK HERE

Friday, 14 January 2011

150.000 εκπαιδευτικοί μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για το Νέο Σχολείο

150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν στο μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης για το νέο σχολείο. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2011, που θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσει κανονικά η υλοποίησή του. Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το Δεκέμβριο του 2013.
Πιο συγκεκριμένα το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2011, ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2011 και ο δεύτερος από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο 2012.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα όπως η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, ήτοι ομαδικές εργασίες, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, «projects», παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, δημόσιες συζητήσεις (debates), εκπαίδευση μέσα απ' την τέχνη, σύνδεση του σχολείου με τις διαδικασίες της διά βίου μάθησης, ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης, καθώς και των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργατικότητα, προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση με τις τέχνες, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα του «μαθαίνω να μαθαίνω») και παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη σχολική τάξη.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που είναι υποχρεωτική θα γίνεται σε τμήματα μάθησης, ανάλογα με την ειδικότητά τους και ανά νομό. Για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος γίνεται σε πρώτο στάδιο η επιλογή των 34 εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικής πρακτικής και εφαρμογών, καθώς και των 500 επιμορφωτών (β΄ επιπέδου), οι οποίοι, αφού προηγουμένως παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια, θα κληθούν να επιμορφώσουν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

(πηγή: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=18655)

Call for submissions for the 2012-2015 ECML programme of activities


The European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (ECML) invites submissions for its fourth medium-term programme (2012-2015).

This new programme reflects both the mission of the Centre and the current concerns of its member states and partners in the area of language education. It is based on a long-term vision aiming at developing inclusive, plurilingual and intercultural pedagogic approaches reaching beyond the foreign language classroom and encompassing all linguistic abilities and needs of all groups of learners in a lifelong-learning process (in-school and out-of-school). This vision is based upon concepts recently developed by the Language Policy Division of the Council of Europe and recommendations adopted by the Committee of Ministers representing the Council’s 47 member states.

This website is designed to stimulate interest in the forthcoming programme and provide key information on the submission process. It contains the framework for the ECML programme 2012-2015, the envisaged content and practical information for experts interested in becoming involved.

(Source:http://call.ecml.at)

Monday, 10 January 2011

HAPPY NEW YEAR...


...TO ALL OF YOU OUT THERE WHO TRAVEL DISTANCES, WORK HARD WITH SPIRIT AND DEDICATION, AND OFFER HIGH-CLASS EDUCATION TO OUR CHILDREN!

MAY GOD BLESS YOU AND GIVE YOU HEALTH AND HAPPINESS ALL YEAR LONG

A CALLING by Maria Roumelioti

A good colleague of mine, Maria Roumelioti kindly asked me to post her 'calling'. You are all invited to join her!!!
---------------------------------------------------------------------------------

"Like a surfer, the direction you look is where you will go"

A CALLING

To: teachers of English at Greek high schools
With the aim: of forming a team of English language teachers

About me: I am an English language teacher working at a Greek state school and facing the challenges that we all face daily in our schools and our classrooms. I firmly believe that we have the capacity to influence the educational process. “We” can take responsibility for improving our teaching and sustaining ourselves through collective work.

Together We can
a)work to formulate innovative lesson plans and exchange knowledge so as to stimulate a more effective and more motivated learning for our students.
b)form a regional network of intellectual and emotional support against teaching issues and tensions that arise daily in our classrooms.

If you are interested in becoming a member of this team, contact me.

Contact Info
e-mail: mroumm@gmail.com