Thursday, 28 May 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επιτρέψτε μας να παρουσιάσουμε εν συντομία το ιστορικό, τους στόχους, τις δραστηριότητες καθώς και τα κύρια αιτήματα της Ένωσής μας και του κλάδου μας.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 ως μη κερδοσκοπική, επιστημονική Ένωση και φέτος συμπληρώνει 31 χρόνια συνεχούς και επιτυχούς δραστηριοποίησης στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Σήμερα, η ΠΕΚΑΔΕ αριθμεί περίπου 3000 μέλη, καθηγητές και καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας, που εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η Ένωσή μας έχει ως βασικούς στόχους την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής στις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της παιδαγωγικής, την ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στη Δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση αλλά και τη διαμόρφωση άποψης για τη γλωσσική πολιτική στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Κεντρικοί στόχοι της Ένωσης είναι επίσης η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα, η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη της, η προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καθηγητών Αγγλικής καθώς και η προώθηση Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση και ενίσχυση της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Η ΠΕΚΑΔΕ, με βάση τους στόχους που προσδιορίζονται από το καταστατικό της, έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες της Ένωσης περιλαμβάνουν συνέδρια, σεμινάρια, και ημερίδες που στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της. Αυτές οι δραστηριότητες διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία σε συνεργασία με τους κατά τόπους Σχολικούς Συμβούλους.

Εκδίδουμε, επί 31 συναπτά έτη, το περιοδικό ASPECTS Today, το οποίο φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και τα πρακτικά των ημερίδων μας και αποστέλλεται δωρεάν στα 3000 μέλη μας σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται συστηματική ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06. Αυτά τα θέματα αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και συχνά οδηγούν στην ανάληψη διαφόρων πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν συναντήσεις στο ΥπΕΠΘ και σε άλλους φορείς καθώς και καταθέσεις υπομνημάτων με προτάσεις για την ανάπτυξη της ποιοτικής εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ΠΕ06 στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και να σας καταθέσουμε τα κύρια αιτήματά μας που θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθούν και να ικανοποιηθούν άμεσα.

Συγκεκριμένα ζητάμε:


· Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθητών/τριών κατά μία τουλάχιστον ώρα σε κάθε τάξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

· Να μειωθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και να εξισωθεί με το ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας.

· Να μην καταστρατηγείται ο θεσμός των επιπέδων διδασκαλίας των μαθητών/τριών (αρχάριων και προχωρημένων) στο Γυμνάσιο.

· Να αναβαθμιστεί ποιοτικά και ποσοτικά η Επαγγελματική Εκπαίδευση με επέκταση της διδασκαλίας της Αγγλικής ως μαθήματος Ειδικότητας σε όλους του Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. καθώς και ως μαθήματος Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας στις ΕΠΑ.Σ. Να διδάσκεται η Αγγλική στην Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ.

· Να δημιουργηθεί σε όλα τα σχολεία ειδική αίθουσα ξένων γλωσσών με κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό.

· Να θεσμοθετηθούν τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών/τριών (το πολύ 15) για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

· Να υπάρχει συνέχεια και συνάφεια της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην υποχρεωτική (και πέραν αυτής) εκπαίδευση.

· Να συμμετέχει ο βαθμός των Αγγλικών στο γενικό βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

· Να θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο (πιθανώς με τη σύνδεση του Κ.Π.γ. με το σχολείο).

· Να θεσμοθετηθεί η ενισχυτική διδασκαλία/Π.Δ.Σ. στα Αγγλικά σε όλο το φάσμα της εκπ/σης.

· Να θεσμοθετηθεί εξειδικευμένη θέση Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής Γλώσσας για την Α/θμια Εκπαίδευση.

· Να δημιουργηθούν τμήματα μετεκπαίδευσης για Γενική ή Ειδική Αγωγή, διετούς διάρκειας, για εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Α/θμιας και Δ/θμιας , αντίστοιχα με αυτά της Μαρασλείου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

· Να καταργηθεί η μοριοδότηση της διετούς μετεκπαίδευσης στα Διδασκαλεία για θέσεις ευθύνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έως ότου δοθεί η δυνατότητα αυτή και στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06, αλλά και των άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτήν. Πρέπει να αρθεί άμεσα αυτή η αδικία που γίνεται εις βάρος μας όσον αφορά στην υπηρεσιακή μας εξέλιξη.

· Να αυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό τους αντικείμενο.

· Να θεσμοθετηθούν εξειδικευμένες επιμορφώσεις σύντομης διάρκειας (τρίμηνης, εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας) με μοριοδότηση.

· Να ενταχθεί το μάθημα της Αγγλικής στα γνωστικά αντικείμενα που προτείνονται να υποστηριχθούν από τη χρήση του φορητού μαθητικού υπολογιστή,

· Να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 στις ειδικότητες που δικαιούνται να ενταχθούν στα προγράμματα Β΄ φάσης επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες,

· Να διαμορφωθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο Ολοήμερο Σχολείο καθώς και να συγγραφούν σχολικά βιβλία για τα Αγγλικά στο Ολοήμερο Σχολείο.

· Να συμπεριληφθεί η διδασκαλία της Αγγλικής στα Ολιγοθέσια σχολεία Περιφέρειας και Αστικών Κέντρων.

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε να αποδεχθείτε το αίτημά μας για συνάντηση στο Γραφείο σας, στο ΥπΕΠΘ, στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας για την αναβάθμιση της Δημόσιας Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής θα έχουμε την ευκαιρία να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας για τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα και ζητήματα που μας απασχολούν. Η ΠΕΚΑΔΕ είναι πάντοτε στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει από την πλευρά της ό,τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο αίτημά μας, αναμένουμε την πρόσκλησή σας για συνάντηση στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης

Ρόζα Αντωνακάκη

Πρόεδρος ΠΕΚΑΔΕ

Χαρ. Τρικούπη 14, 10679 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210-3619500
E-mail: info@pekade.gr - website: www.pekade.gr

(ΠΗΓΗ:alfavita.gr)