Thursday, 28 May 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Επιτρέψτε μας να παρουσιάσουμε εν συντομία το ιστορικό, τους στόχους, τις δραστηριότητες καθώς και τα κύρια αιτήματα της Ένωσής μας και του κλάδου μας.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΔΕ) ιδρύθηκε το 1978 ως μη κερδοσκοπική, επιστημονική Ένωση και φέτος συμπληρώνει 31 χρόνια συνεχούς και επιτυχούς δραστηριοποίησης στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Σήμερα, η ΠΕΚΑΔΕ αριθμεί περίπου 3000 μέλη, καθηγητές και καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας, που εργάζονται σε όλες τις βαθμίδες της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η Ένωσή μας έχει ως βασικούς στόχους την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής στις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και της παιδαγωγικής, την ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στη Δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση αλλά και τη διαμόρφωση άποψης για τη γλωσσική πολιτική στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Κεντρικοί στόχοι της Ένωσης είναι επίσης η αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα, η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη της, η προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των καθηγητών Αγγλικής καθώς και η προώθηση Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση και ενίσχυση της πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Η ΠΕΚΑΔΕ, με βάση τους στόχους που προσδιορίζονται από το καταστατικό της, έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες της Ένωσης περιλαμβάνουν συνέδρια, σεμινάρια, και ημερίδες που στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της. Αυτές οι δραστηριότητες διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία σε συνεργασία με τους κατά τόπους Σχολικούς Συμβούλους.

Εκδίδουμε, επί 31 συναπτά έτη, το περιοδικό ASPECTS Today, το οποίο φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα, παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και τα πρακτικά των ημερίδων μας και αποστέλλεται δωρεάν στα 3000 μέλη μας σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται συστηματική ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06. Αυτά τα θέματα αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και συχνά οδηγούν στην ανάληψη διαφόρων πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν συναντήσεις στο ΥπΕΠΘ και σε άλλους φορείς καθώς και καταθέσεις υπομνημάτων με προτάσεις για την ανάπτυξη της ποιοτικής εκπαίδευσης αλλά και τη γενικότερη αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ΠΕ06 στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και να σας καταθέσουμε τα κύρια αιτήματά μας που θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθούν και να ικανοποιηθούν άμεσα.

Συγκεκριμένα ζητάμε:


· Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθητών/τριών κατά μία τουλάχιστον ώρα σε κάθε τάξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

· Να μειωθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και να εξισωθεί με το ωράριο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας.

· Να μην καταστρατηγείται ο θεσμός των επιπέδων διδασκαλίας των μαθητών/τριών (αρχάριων και προχωρημένων) στο Γυμνάσιο.

· Να αναβαθμιστεί ποιοτικά και ποσοτικά η Επαγγελματική Εκπαίδευση με επέκταση της διδασκαλίας της Αγγλικής ως μαθήματος Ειδικότητας σε όλους του Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. καθώς και ως μαθήματος Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας στις ΕΠΑ.Σ. Να διδάσκεται η Αγγλική στην Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ.

· Να δημιουργηθεί σε όλα τα σχολεία ειδική αίθουσα ξένων γλωσσών με κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό.

· Να θεσμοθετηθούν τμήματα με μικρό αριθμό μαθητών/τριών (το πολύ 15) για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

· Να υπάρχει συνέχεια και συνάφεια της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στην υποχρεωτική (και πέραν αυτής) εκπαίδευση.

· Να συμμετέχει ο βαθμός των Αγγλικών στο γενικό βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

· Να θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο (πιθανώς με τη σύνδεση του Κ.Π.γ. με το σχολείο).

· Να θεσμοθετηθεί η ενισχυτική διδασκαλία/Π.Δ.Σ. στα Αγγλικά σε όλο το φάσμα της εκπ/σης.

· Να θεσμοθετηθεί εξειδικευμένη θέση Σχολικών Συμβούλων Αγγλικής Γλώσσας για την Α/θμια Εκπαίδευση.

· Να δημιουργηθούν τμήματα μετεκπαίδευσης για Γενική ή Ειδική Αγωγή, διετούς διάρκειας, για εκπαιδευτικούς ΠΕ06 Α/θμιας και Δ/θμιας , αντίστοιχα με αυτά της Μαρασλείου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

· Να καταργηθεί η μοριοδότηση της διετούς μετεκπαίδευσης στα Διδασκαλεία για θέσεις ευθύνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έως ότου δοθεί η δυνατότητα αυτή και στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06, αλλά και των άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτήν. Πρέπει να αρθεί άμεσα αυτή η αδικία που γίνεται εις βάρος μας όσον αφορά στην υπηρεσιακή μας εξέλιξη.

· Να αυξηθεί ποιοτικά και ποσοτικά η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό τους αντικείμενο.

· Να θεσμοθετηθούν εξειδικευμένες επιμορφώσεις σύντομης διάρκειας (τρίμηνης, εξάμηνης ή ετήσιας διάρκειας) με μοριοδότηση.

· Να ενταχθεί το μάθημα της Αγγλικής στα γνωστικά αντικείμενα που προτείνονται να υποστηριχθούν από τη χρήση του φορητού μαθητικού υπολογιστή,

· Να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 στις ειδικότητες που δικαιούνται να ενταχθούν στα προγράμματα Β΄ φάσης επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες,

· Να διαμορφωθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο Ολοήμερο Σχολείο καθώς και να συγγραφούν σχολικά βιβλία για τα Αγγλικά στο Ολοήμερο Σχολείο.

· Να συμπεριληφθεί η διδασκαλία της Αγγλικής στα Ολιγοθέσια σχολεία Περιφέρειας και Αστικών Κέντρων.

Κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε να αποδεχθείτε το αίτημά μας για συνάντηση στο Γραφείο σας, στο ΥπΕΠΘ, στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας για την αναβάθμιση της Δημόσιας Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής θα έχουμε την ευκαιρία να σας καταθέσουμε τις απόψεις μας για τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα και ζητήματα που μας απασχολούν. Η ΠΕΚΑΔΕ είναι πάντοτε στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρει από την πλευρά της ό,τι μπορεί για την επίτευξη του κοινού μας στόχου που είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά και άμεσα στο αίτημά μας, αναμένουμε την πρόσκλησή σας για συνάντηση στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της

Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης

Ρόζα Αντωνακάκη

Πρόεδρος ΠΕΚΑΔΕ

Χαρ. Τρικούπη 14, 10679 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210-3619500
E-mail: info@pekade.gr - website: www.pekade.gr

(ΠΗΓΗ:alfavita.gr)

Wednesday, 27 May 2009

MAKE YOUR OWN SHORT FILM!

Dvolver creates creativity tools. Have you ever wanted to direct your own movie? No problem. Our MovieMaker helps you make a movie in a few simple steps. When your opus is complete send it to a friend. Or, post it to your website or myspace page. Have a look of what I have done below

ESSAY MAPS


Essay Map helps your students effectively plan their essay. It takes them through the processes involved in planning and at the end of the activity they can print up their plan to use it as a basis for their essay.

(source:http://daily-english-activities.blogspot.com)

LessonWriter.com (TEFL.net Site of the Month Award May 2009)


Lesson Writer is a free website that allows teachers to create customized lesson plans and exercises based on text and readings from the Internet. Teachers simply copy and paste a piece of text into Lesson Writer and the program analyzes the text for teachable items including grammar, usage, pronunciation, and vocabulary. Lesson Writer then walks teachers through the design stage, building a lesson in as little as a few minutes. Teachers can save their lessons and track content and skills they have covered over time. A tutorial for ESL teachers is available from the homepage.

www.lessonwriter.com
(source:TEFL.net)

Tuesday, 26 May 2009

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος 22-23-24 Ιανουαρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Τριπόδων 28, ΠΛΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-3225245 - 3226693
FAX: 210-3225240
E-MAIL: spe@ellinikietairia.gr / elet@ellinikietairia.gr
www.ellinikietairia.gr

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Θεματικοί άξονες:
Το πλαίσιο αρχών του αειφόρου σχολείου
Διοίκηση και λειτουργία του αειφόρου σχολείου
Το αναλυτικό πρόγραμμα του αειφόρου σχολείου
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του αειφόρου σχολείου
Το κτήριο του αειφόρου σχολείου
Οι ενεργειακές ανάγκες του αειφόρου σχολείου
Δίκτυα Αειφόρων σχολείων

Οργάνωση: Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρείας
Συνδιοργάνωση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΤΕΑΠΗ &Τμ Χημείας)-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο & Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
Το συμπόσιο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του θερμού υποστηρικτή
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
+Δημήτρη Τσίρου

Αρχικό -γενικό πρόγραμμα
Παρασκευή 22/1/2010
15:00-17:00 Εγγραφές
17:00-20: Έναρξη- Κεντρικές ομιλίες

Σάββατο 23/1/2010
9:00- 14:00 Ανακοινώσεις-Εισηγήσεις
16:00-19:00 Πόστερ-Μακέτες
Κυριακή 24/1/2010
9:30- 12:30 Ανακοινώσεις-Εισηγήσεις
13:00- 14:00 Συμπεράσματα –Κλείσιμο
Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα μας: www.ellet.gr
To συνέδριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων και στους φορείς που με οποιοδήποτε τρόπο ασχολούνται με την Εκπαίδευση για την Αειφορία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Η συμμετοχή δηλώνεται με αίτηση που αποστέλλεται με φαξ (210 3225240) ή επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μαζί με την αίτηση πρέπει να σταλεί οπωσδήποτε φωτοτυπία του παραστατικού κατάθεσης του ποσού του δικαιώματος συμμετοχής στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 190/359499-81 στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του καταθέτη. Μπορεί επίσης να σταλεί ταχυδρομική επιταγή με την ένδειξη «Για το 4o Συμπόσιο ΣΠΕ» και με σαφή αναγραφή του πλήρους ονόματος του αποστολέα.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Α)Μέχρι 31 Οκτωβρίου 2009: Σύνεδροι 40 Ευρώ- Φοιτητές: 15 Ευρώ.
Β)Μετά την 1η Νοεμβρίου 2009: Σύνεδροι 60 Ευρώ- φοιτητές 20 Ευρώ.
Τακτικά μέλη της Ε.Ε. 20 Ε, δόκιμα μέλη 25 Ε και Φίλοι της Ε.Ε. 30 Ευρώ.
Υπεύθυνοι Π.Ε./Α.Υ./Π.Π. 20€
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Φάκελο Συμποσίου, βεβαίωση παρακολούθησης, συμμετοχή στο κοκτέιλ, καφέδες στα διαλείμματα, περιλήψεις των εισηγήσεων σε μικρό τεύχος και τα πρακτικά του συνεδρίου σε CD -rom.

Γραμματεία Συμποσίου:
Ισμήνη Κάβουρα τηλ. 210 3225245, φαξ 210 3225240
e-mail: spe@ellinikietairia.gr

Exam prep-EDI’s Paul Bress gives top tips for teaching exam techniques


Helping learners to understand vocabulary
Give learners a hand-out containing a list of words/phrases (about one topic area). Tell the learners to tick the ones they already know. Then ask them to ask other learners the meanings of the words. After that, give students another hand-out, containing the same words in context. Tell them they have to do the same thingsas before. Finally ask the class concept questions about the same words. It’s a good idea to use yes/no questions so that learners feel they have a genuine choice and aren’t just jumping through hoops. Don’t forget to review the vocabulary later on in the course (otherwise it will slowly be forgotten).

Using a listening text
First, arouse interest in the topic of the listening text and get learners
to predict the content. Next, set an authentic task (either a gist task or a specific information task depending on why we would listen to such a text in real life). Then check the answers in class. After that, play the text bit by bit. Stop after each extract containing the answers to the questions. Then get the learners to say the language verbatim. Play each extract three times if they are having difficulty understanding the language. If the learners still can't say
it, then say the language yourself, more and more slowly, until they can understand (and say) it. Finally, play the text all the way through again, this time giving them the tapescript to read at the same time.

Helping learners to understand newspaper articles
Buy a newspaper on the day of your lesson, find a good article and photocopy it. Pre-teach any difficult lexis in the headline. Then put the words in the headline on the board, but jumbled up. Ask the learners to unjumble the headline. Then, when it’s unjumbled, ask them to predict what they are going to read about. Now hand out
the photocopies. Ask each learner, individually, to take notes of
the main points on a separate piece of paper. Set a time limit (this
can be negotiated). Then collect the photocopies and arrange the
class into groups of three. Ask each group to write down a (specified)number of questions which test the understanding of the main points of the text. Ask the groups to exchange the questions, answer them, and then hand the answers back. Finally, ask your own questions about the text – and give the photocopies back.
(source:ELGAZETTE-MAY 2009)

Filling in the gaps


Cambridge examiners reveal all the secrets of successful gap-filling for CAE students – it’s all in the language

To read more please click HERE (page 12)

Into the distant future?

With teacher training and student courses moving more online, is the future of EFL really outside the classroom?

An excellent article about the future of ELT - to read more click HERE

FREE DOWLOADABLE BOOKS BY OUP


The following webpage
http://www.oup.com/elt/catalogue/guidance_articles/freebooks?cc=gr
offers a list of free downloadable Applied Linguistics books. You can browse the contents tables, download the PDF format files, and even print out chapters of interest!

1. An Applied Linguistic Approach To Discourse Analysis by Professor Henry Widdowson

2. Conditions for Second Language Learning by Professor Bernard Spolsky

3. Explorations in Applied Linguistics by Professor Henry Widdowson

4. Explorations in Applied Linguistics 2 by Professor Henry Widdowson

5. Learning Purpose and Language Use by Professor Henry Widdowson

6. Second Language Pedagogy by Dr N S Prabhu

OXFORD WORD SKILLS

MARINA-EFL NOW ADDED TO ONESTOPBLOGS!

Our blog has been added to onestopblogs.com as an EFL/ELT blog.

Have a look at http://blogs.onestopenglish.com/search.php?search=marina&type=blogs

Friday, 22 May 2009

How do I get a video from youtube on to my computer?


As many colleagues and friends ask me the same question again and again, I post the following article by a fellow EFL teacher. If you follow advice carefully, downloading will be a piece of cake in no time!

http://kalinago.blogspot.com/2008/09/as-i-mentioned-in-my-previous-blog.html

CYBERSURFING WITH YOUNG LEARNERS

HOME: μια ταινία αφιερωμένη στο Περιβάλλον

Η ταινία HOME του Luc Besson με θέμα τη καταστροφή του περιβάλλοντος, θα προβληθεί για πρώτη φορά στις 5 Ιουνίου σε 50 χώρες σε κινηματογράφο, τηλεόραση, dvd και ιντερνέτ.

Η πρεμιέρα της ταινίας συμπίπτει με τη γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Yann Arthus-Bertrand, γωστός φωτογράφος που χρόνια απαθανατίζει με το φακό του τη γη από τον ουρανό σε συνεργασία με το Luc Besson, θέλουν να δώσουν ένα παγκόσμιο μήνυμα για τη προστασία του πλανήτη.

Με γυρίσματα σε 54 χώρες επί 217 μέρες, η ταινία προβάλλει θεαματικές αεροφωτογραφίες για να ευαισθητοποιηθεί ολόκληρος ο κόσμος για τους κινδύνους που διατρέχει ο πλανήτης από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την εξαφάνιση των ζώων και των φυτών και την εξάντληση των πρώτων υλών.

Όλα τα έσοδα της ταινίας θα διατεθούν στη ΜΚΟ GoodPlanet, του Yann Arthus-Bertland που αγωνίζεται για τη προστασία του πλανήτη.

Όλες οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα που δημιουργήθηκαν κατά τη παραγωγή της ταινίας, υπολογίστηκαν και μετατράπηκαν σε αντισταθμίσεις του διοξειδίου του άνθρακα ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για την παραγωγή καθαρής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
(Πηγή:http://www.econews.gr/2009/05/21/home-environmental-movie/)

Thursday, 21 May 2009

Where is Matt?Matt is travelling around the world for some years now and writes his experiences on his blog. He visited Greece in 2006 and here are his blog entries about our country. Although I find him exaggerating a bit, I consider him to be a second Bill Bryson...

http://wherethehellismatt.typepad.com/blog/greece/

Onestop EFL blogsEFL blogs from around the world can be reached at:

http://blogs.onestopenglish.com/blogs.php

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕ!!!

Επειδή το μισό μου σόι γιορτάζει σήμερα (χωρίς υπερβολή έχω 9 άτομα στην οικογένεια που γιορτάζουν!!!) τους αφιερώνω το παρακάτω τραγουδάκι με πολλή αγάπη!

5 JUNE 2009 - WORLD ENVIRONMENT DAY


This year’s theme for World Environment Day (WED) is Your Planet Needs You! UNite to Combat Climate Change. But too often we are presented with environmental problems without being given the tools to act. WED is about taking action to be a part of the solution. And the Daily do something Tips are a great start.

We can all do our part to protect the planet by using less and acting more. Going green is not as difficult as you might think. Here we walk you through 30 easy ways to green your daily routine, from the moment you hit snooze on your solar-powered alarm clock to the point when you crawl into your eco-washed, organic cotton sheets.

Make your WED commitment today. But don’t stop at today and don’t stop here. Try to incorporate all of these into your life as a matter of routine. Get others to do so the same. And get involved!

IN GENERAL:

* Plant a tree! Help achieve UNEP’s Billion Tree Campaign target of planting seven billion trees – one for every person on the planet – by the end of this year! Three billion are planted. Five billion are pledged. On every continent in the world trees can be planted in June, so start your efforts on WED.
* Find needy homes or charitable organizations for things that you no longer need or want rather than throwing it away.

DAILY ROUTINE:

AT HOME…

* It would seem to go without saying, but many of us forget that we can save water in simple ways like not letting the tap run while shaving, washing your face, or brushing your teeth.
* Insulating your water heater will help save valuable energy, and you can go the extra mile by installing showerheads with a low flow in your bathrooms for bathing purposes to help save water. You can also put a timer on your heaters to save power.
* Using an electric razor or hand razor with replaceable blades instead of disposable razors goes a long way to cutting back on waste. And plant a tree.
* Use towels for drying your face and hands instead of tissues that are used and thrown away. Also, hang your towels to dry so that they can be reused several times. You are after all clean when you use them!
* Juice or yoghurt lovers can do their bit by buying juice in concentrates and yoghurt in reusable containers instead of single serving packages.
* Many of us like to leaf through the paper as we munch on breakfast, but consider reading the dailies in communal spaces like the office or coffee shops. However, if you prefer to have your own copy, make sure you recycle!
* When packing your lunch, opt for reusable containers for food storage instead of wrapping the food with aluminum foil or plastic wrap.
* As you leave the house, don’t forget to switch off all the lights and appliances at the wall unit (if you have this feature) and unplug chargers as they continue to consume even if they are not charging; saving energy helps reduce air pollution.

GETTING TO WORK:

* Don’t go anywhere without your cloth bag so you can just say no to plastic whenever you shop.
* Radical as it may seem, in today’s “the easier the better” society, the easiest way to reduce your carbon footprint is by avoiding driving altogether. Power down and Instead try biking, walking, carpooling, public transport or an occasional telecommute.
* If you have no other choice than to drive to work, look for the most fuel- efficient car model for your next purchase and keep your tyres inflated to the correct pressure.

* If you’re one of the lucky few blessed with clear stretches of road on your way to work, use cruise control, as it saves fuel and also helps you maintain a constant speed.
* If you’re among the majority of drivers who spend their mornings stuck in traffic, consider turning your engine off if you will be idling for long periods of time. And plant a tree.
* For those who suffer from road rage, remember that aggressive driving lowers your mileage, so if you want to save on fuel and save the planet while you’re at it, accelerate gradually-- something to keep that in mind the next time that bad driver cuts you off! Just count to 10 and say the planet needs me!

AT WORK:

* Do you have a morning hot drink routine? Using a washable mug is an environmentally-friendly alternative to non-biodegradable styrofoam or plastic cups.
* Leave a cup and reusable bottle for water at work to eliminate buying drinks, which get served in plastic cups, or bottled water. 80% of plastic bottles are recyclable but only 20% are actually recycled.
* When you need a pad for lists and messages, turn over an old document and write on the back of that instead.
* If there isn’t an office recycling system, start one yourself! Recycling our trash actually contributes to reducing global warming emissions. And it is estimated that 75% of what is thrown in the trash could actually be recycled, though currently only 25% is.
* When you must have a paper copy, make sure you default your printer option to use both sides. This is an easy tree-saver!
* Most computer accessories like ink cartridges and CDs and DVDs are made of materials that could be reused. Computer cords and speakers are fairly standardized, meaning they can be used for a variety of computer models and makes.
* Lower your office’s carbon footprint by seeing computers, monitors, printers, copiers, speakers and other business equipment to their energy saving feature and turning them off at the end of the day. And plant a tree!
* Turning off all unnecessary lights, especially in unused offices and conference rooms is an easy way to save energy.
* If you’re in search of something to personalize your workspace, look no further than the humble houseplant. Houseplants are good for the environment because they remove quantities of pollutants present in the air.

AFTER A LONG DAY:

* In the summer/warmer months, consider using an interior fan in conjunction with your window air-conditioner to spread the cooled air more effectively through your home. While you’re at it, in winter, lower your thermostat and put on a jumper. In summer, increase it and wear lighter clothes, you will also save money!
* Don’t place lamps or TV sets near your air-conditioning thermostat as it senses heat from these appliances, which can cause the air-conditioner to run longer than necessary.
* When cooking dinner, match the size of the pan to the size of the heating element to lower energy wastage.
* When you are feeling at your laziest, don’t throw clean clothes in the hamper to avoid hanging them up! Wear jeans more than once…
* When you wash, use only eco-friendly products in your home. It’s best for you and the environment! And did we mention plant a tree!
(source: http://www.unep.org/wed/2009/english/content/tips.asp)

Teachingexpertise.com offers some teaching tips for motivating and involving our students to UN's celebrations:

* Ask students to write a letter to their families, a local paper, or local politician recommending changes community members could make to reduce the potential impacts of climate change that they are personally concerned about.
* Alternatively, ask the pupils to write and design a poster for the school – advising their peers not to waste fuels by doing things such as turning off electric lights.
(source:http://www.teachingexpertise.com/articles/learning-about-climate-change-3989)

Sunday, 17 May 2009

Έναρξη απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)


Άρχισε από τις 10/04/2009 η διαδικασία απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) μέσω των ΚΕΠ και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους ασφαλισμένους.

Όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και οι συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας είναι υπόχρεοι απόκτησης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Οι υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ της επιλογής τους, προκειμένου να απογραφούν και να αποκτήσουν ΑΜΚΑ τόσο οι ίδιοι (σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ), όσο και τα ανήλικα τέκνα τους, καθώς επίσης και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Σημειώνεται οτι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, θα λειτουργούν γραφεία ΑΜΚΑ, τα οποία θα πραγματοποιούν τη διαδικασία απόδοσης παράλληλα με τα ΚΕΠ.

Για να ενημερωθείτε για το αν ήδη διαθέτετε ΑΜΚΑ, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα: http://www.amka.gr/AMKAGR/Default.aspx

ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2009 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ


Μπορείτε να ενημερωθείτε για το αν δικαιούστε δελτία κοινωνικού τουρισμού του ΕΟΤ από την ιστοσελίδα: http://www.visitgreece.gr/pages.php?pageID=975&langID=1

Saturday, 16 May 2009

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ...


...στα ξαδέρφια μου Θωμά και Αναστασία που παντρεύονται σήμερα!

Και στα δικά σας, όσοι και όσες το επιθυμείτε!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ TOYOTA AYGO

Όσοι μπαίνετε τις τελευταίες μέρες στο Υahoo mail ίσως έχετε δει τη διαφήμιση του Toyota Aygo... Λοιπόν για να σας την περιγράψω συνοπτικά, είναι ένας ευηδής νέος όπου "θέλει να ξεφύγει" (το σλόγκαν του σποτ) από τα φιλιά και τις αγκαλιές της μαμάς του. Παίρνοντας το Aygo καταλήγει στις αγκαλιές και τα φιλιά τριών (!) αιθέριων υπάρξεων! Τι καλύτερο δηλαδή...! Η αγκαλιά των "ξανθομπάμπουρων" είναι καλύτερη από την αγκαλιά της μάνας... Τόσο κακό είναι να σε αγκαλιάζουν οι γονείς σου...ΕΛΕΟΣ...!

Thursday, 14 May 2009

MACMILLAN WEBINAR ARCHIVE


You can now download for your iPod / iPhone / iTunes Peter Sharma's presentation:

"New technologies, new pedagogies"

This webinar looks at some of the key new technologies in English language teaching, then provides an overview of some of the emerging ‘new pedagogies’.

http://www.macmillanenglish.com/Course.aspx?id=43864

TALKING CULTURE


Talking Culture is a flexible new culture course for young teenagers learning English by HELBLING.

Talking Culture contains 6 self-contained modules dealing with a specific theme.
Each spread is full of useful and interesting information, chosen to appeal to young teenagers and to give them an insight into life in the English-speaking world.
The four skills (reading, writing, speaking and listening) are developed systematically throughout the book.


The modules cover the following themes:

Geography
School
Food
Sport
Festivals
Entertainment

Each module of Talking Culture is divided into 2 levels. Level 1 introduces culture at an elementary level (CEF A1). While Level 2 (CEF A2) allows the students to develop their knowledge of the theme as their language skills improve.

Talking Culture offers a variety of informative and entertaining texts with a wide choice of cross-curricular links.

Wednesday, 6 May 2009

"ΚΑΝΤΕ ΜΕ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ" - INTRO BOOKS


"Η Νταίζη γεννήθηκε μάγισσα, αλλά θέλει απεγνωσμένα να γίνει πριγκίπισσα. Ο μόνος τρόπος είναι να βρεθεί μια πριγκίπισσα που θέλει να ανταλλάξει τη θέση της με μια μάγισσα. Πράγματι βρίσκεται μια τέτοια πριγκίπισσα. Τα δυο κορίτσια αλλάζουν θέσεις. Μια υπέροχη ζωή αρχίζει. Ώσπου η Νταίζη αρχίζει να ανακαλύπτει τα βάσανα της πριγκιπικής ζωής"...

To παραμύθι αυτό έχει εικονογραφήσει η φίλη και συγχωριανή Μαρία Τζαμπούρα και με πολλή χαρά το είδα πριν λίγες μέρες σε βιτρίνα βιβλιοπωλείου. Η Μαρία Τζαμπούρα σπούδασε Γραφικές Τέχνες στην ΑΚΤΟ και στο Λονδίνο (Middlesex University). Εργάζεται σε εφημερίδες και περιοδικά ως σκιτσογράφος-εικονογράφος. Απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου το 2006. Έχει εικονογραφήσει παραμύθια των Φραντζέσκα Αλεξοπούλου-Πετράκη, Βαγγέλη Ηλιόπουλου, Μάνου Κοντολέων κ.ά. Συγχαρητήρια, Μαρία!!!

(πηγή: diavasame.gr)

Ετήσιο Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Έρευνας, με έμφαση στη Διδακτική και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας


1. Εισαγωγή

Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) οργανώνει ετήσιο σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Έρευνας, με έμφαση στη Διδακτική και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, διάρκειας 450 ωρών.

Το σεμινάριο απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των ειδικεύσεων α/βάθμιας και β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα απευθύνονται σε:

1. Διορισμένους εκπαιδευτικούς
2. Αδιόριστους εκπαιδευτικούς
3. Αναπληρωτές, ωρομίσθιους κ.λπ. εκπαιδευτικούς
4. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
5. Υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
6. Σχολικούς Συμβούλους
7. Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
8. Όλα τα Στελέχη Εκπαίδευσης

2. Τόπος διεξαγωγής του Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, ως εξής:.

Το 1ο Σαββατοκύριακο του προγράμματος θα γίνει συνάντηση όλων των επιμορφούμενων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου και θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες 12 ώρες του προγράμματος:
· Ενημέρωση για το πρόγραμμα
· Διεξαγωγή μαθημάτων

Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (διαδικτυακά). Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης θα γίνει δοκιμαστικό δίωρο μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης για να επιλυθούν οποιαδήποτε προβλήματα και δυσκολίες προκύψουν στους επιμορφούμενους.

3. Κύκλοι μαθημάτων του Σεμιναρίου συνοπτικά

1. Γνωριμία με τους επιμορφούμενος – Ενημέρωση για το πρόγραμμα
2. Εισαγωγικά μαθήματα στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
3. 1η Ομάδα Μαθημάτων: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
4. 2η Ομάδα Μαθημάτων: Μεθοδολογία Έρευνας, Διαπολιτισμικότητα και Εκπαιδευτική Πράξη
5. 3η Ομάδα Μαθημάτων: Διδακτική και μέθοδοι διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης
6. Λήξη του σεμιναρίου
· Χορήγηση βεβαιώσεων
· χορήγηση βιβλίων που θα προκύψουν από τις εργασίες που εγκρίθηκαν
· χορήγηση CD
· Συμπεράσματα

Σύνολο εβδομάδων του προγράμματος: 32

4. Χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα προκύψει, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μετά τις 20.00

5. Οργάνωση και ερευνητική καθοδήγηση

Κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει:

· 100 ώρες διδασκαλίας

· 185 ώρες για 3 υποχρεωτικές εργασίες παράλληλα με τους κύκλους μαθημάτων

· 165 ώρες επιστημονικής ερευνητικής εργασίας σε συνεργασία με τους επιβλέποντες καθηγητές

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μετά τις δηλώσεις συμμετοχής.

Οι επιμορφούμενοι, για την αμεσότερη πρόσβασή τους σε βιβλιογραφία, θα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση ενός έτους στο Διεθνές Ηλεκτρονικό Παιδαγωγικό Forum (http://www.inpatras.com).

Οι εργασίες αυτές, κατά την παράδοσή τους, θα πρέπει να βρίσκονται σε τελική μορφή δημοσίευσης, έτσι ώστε μετά την αξιολόγησή τους από τον υπεύθυνο καθηγητή, να εξετάζονται από τριμελή επιτροπή κριτών και όσες κρίνονται δημοσιεύσιμες να συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση ενός ειδικού τόμου σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM), ο οποίος θα χορηγείται σε όλους τους επιμορφούμενους. Επίσης, οι εργασίες αυτές θα αναρτώνται και στο Διεθνές Ηλεκτρονικό Παιδαγωγικό Forum (http://www.inpatras.com).

Οι εργασίες θα δημοσιεύονται με το όνομα του επιβλέποντα καθηγητή και το όνομα του επιμορφούμενου.

6. Παροχές στους επιμορφούμενους

Στους επιμορφούμενους θα χορηγηθούν:

* Φάκελος Σεμιναρίων
* Βιβλία ή σημειώσεις στα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει το σεμινάριο
* Πρόγραμμα σεμιναρίου
* Βεβαίωση συμμετοχής στο Σεμινάριο
* CD-ROM με τις δημοσιεύσιμες εργασίες των επιμορφούμενων, ο οποίος θα αποστέλλεται ένα μήνα μετά την περάτωση του σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική, με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αυτή συνεπάγεται. Επομένως, αν κάποιος δεν είναι βέβαιος για τη συμμετοχή του, παρακαλούμε να μην αποστείλει δήλωση συμμετοχής, για την αποφυγή προβλημάτων που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απαιτήσεις συστήματος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου

• Γραμμή ADSL τουλάχιστον 1 mbps
• Ενημερωμένο Flash Player έκδοση 10
• Σετ ακουστικών με μικρόφωνο
• Κάμερα με καλή ανάλυση (άνω του 1 mega pixel)

Η οικονομική συμμετοχή στο σεμινάριο ανέρχεται σε 500 €.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Αυγούστου 2009. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, θα επικοινωνήσουμε άμεσα με τους υποψήφιους επιμορφούμενους σχετικά με την κατάθεση της οικονομικής συμμετοχής σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και την οριστική ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Παρακαλούμε οι επιμορφούμενοι να δηλώνουν απαραιτήτως ένα κινητό τηλέφωνο και πλήρη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

8. Δηλώσεις Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ στη διεύθυνση: www.kedek.gr

(πηγή:kedek.gr)

To TOEIC® πάει στην περιφέρεια για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο!


H Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει τη διεξαγωγή εξετάσεων TOEIC® για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στις παρακάτω πόλεις:

Μάιος 2009

08/05: Ζάκυνθος, Βόλος, Κως, Μεσολόγγι
22/05: Αγρίνιο, Κοζάνη, Κως, Ρέθυμνο
30/05: Αλεξανδρούπολη

Ιούνιος 2009

13/06: Δράμα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Πάτρα
19/06: Λάρισα
27/06: Λαμία, Πύργος, Ρόδος
28/06: Κάλυμνος

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:
2103680029, 2103680974 για τη Νότια Ελλάδα και Κεντρική Ελλάδα και
2310557600 για τη Βόρεια Ελλάδα.
Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης: www.hau.gr
E-mail: toeic@hau.gr

Mother's Day lesson plan


Mother’s Day has a long history in the United States and in England, but it is also celebrated throughout the world. Many of these celebrations are not on the second Sunday in May and they often aren’t celebrated in the same way. In this Web activity, you will investigate how Mother’s Day is celebrated in various parts of the globe.

Activity: A Mother’s Day Collage

Have you ever made a collage? Collage is an art form in which the artist takes a number of images or words and puts them together on a piece of paper, in a frame or on a screen. The goal is to make a message or feeling by the very patterns, content and interactions. Usually you cut and paste images and sentences from magazines, but you can also make collages on your computer. All you need is a word processing program, Power Point, or a website editing program (like Front Page). You can see some collages at http://www.collagetown.com/gallery.shtml.

In this activity you will make a collage about Mother’s Day as it is celebrated in a specific country. You can work individually or in groups. Choose the country you’d like to investigate from the list below. Various sites for information and images are given for each country. Start by briefly looking at each site. When you see an image or read a sentence you like, save it in your computer. (For images, just put the cursor over the image you are interested in and click with your right mouse button if you are using a PC or double click if you have a MAC. Choose "save" and decide where you want to save the image. For words or sentences, just select the text, and copy it onto a document in a word processing program).

As soon as you have a collection of images and sentences, open the program you will use to make your collage and paste the words and images wherever you want on the page. You can edit the images using a photo-editing program and you can edit the sentences in your word processing program (change the size, the font, the color).

When you finish making your collage, share it with your classmates and use it to explain how Mother’s Day is celebrated around the world.

Links
General information
http://pressroom.hallmark.com/Mothers_Day_around_the_world.html
http://festival.indiatimes.com/articleshow/9247422.cms
http://www.jormall.com/Newsite/content/mothersday/world-wide.htm

Images
http://bj.canon.co.jp/english/worldclipart/
Specific information and images

France
http://www.mothers.net/frenchmothersday.htm
http://www.kutchuk.com/cartespostales/maman.htm

India
http://www.netglimse.com/holidays/durga_puja/time_and_way_of_celebrations.shtml
http://www.bharatplanet.com/ecards/durga.html

Japan
http://www.janmstore.com/mothersday.html
http://www.e-village.jp/earth-c/html/9905may/html/000027.html

Mexico
http://www.cleverclickster.com/mayatime/madres.html
http://tarjetas.terra.com.mx/cat/browse.aspx?do=42&nb=442,42&s=

USA and other countries
http://womenshistory.about.com/library/weekly/aa020506a.htm
http://www.holidays.net/mother/story.htm
http://www.kidsdomain.com/holiday/mom/clip.html
http://www.bizart.com/mama/
http://www.xmission.com/~tssphoto/mom/mom.html

(lesson plan from onestopenglish.com)

Who am I … ? (speaking practice for pre-intermediate students)


1. Student A chooses one of the famous people described below. They not show the information to Student B.

2. They prepare questions to ask Student B about the famous person they chose.

Examples: Where was your famous person born?
Did he/she go to university?
What jobs did he/she have?


3. They ask Student B their questions. Which famous person did Student B choose?

4. They answer Student A’s questions.

JOHN LENNON
Place of birth Liverpool, England
Year of birth 1940
University? didn’t attend university but wanted to go to art college
Job(s) musician
Married? Children? Cynthia Powell, Yoko Ono – two sons
Why famous? played guitar and sang in the Beatles
Year of death 1980
Other information died in New York when Mark Chapman shot him

ALBERT EINSTEIN

Place of birth Ulm, Germany
Year of birth 1879
University? didn’t attend university as a student but received a doctorate from University of
Zürich
Job(s) teacher, office worker, university professor
Married? Children? married twice – two sons and a daughter
Why famous? for his Theory of Relativity
Year of death 1955
Other information won the Nobel prize for physics in 1922

(© Oxford University Press Photocopiable)

Ψηφίστηκε η πιο όμορφη φωτογραφία του διαστήματος


Η φωτογραφία τραβήχτηκε από το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ (Hubble Space Telescope) και δείχνει μία ομάδα γαλαξιών. Σε δημοσκόπηση που έγινε ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη φωτογραφία από το κοινό.

Αυτό το στιγμιότυπο ονομάζεται Arp 274 (γνωστό επίσης και ως NGC 5679) και δείχνει τρεις γαλαξίες οι οποίοι τείνουν να συγχωνευθούν από την αμοιβαία έλξη. Αυτοί οι γαλαξίες απέχουν από τη γη 400 εκατομμύρια έτη φωτός.

Αυτή η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "100 ώρες αστρονομίας" μέρος των εκδηλώσεων του Διεθνούς έτους της Αστρονομίας για την καλύτερη διαστημική φωτογραφία. 67.021 άνθρωποι -από τους 140.000 συμμετέχοντες- αποφάσισαν ότι αυτή είναι η πιο όμορφη εικόνα από το διάστημα.

Συγκεκριμένα φαίνονται δύο μεγάλοι ανέπαφοι σπειροειδείς γαλαξίες και ένας μικρότερος ο οποίος φαίνεται να έχει αναταράξεις. Οι δύο απο τους τρεις φαίνεται να δημιουργούν νέα αστέρια σε μεγάλο ποσοστό όπως φαίνεται και από το φωτεινό μπλε αστέρι.

(msnbc)(για την αντιγραφή από alfavita.gr)

Από το STAR και το Alter στο Ψυχιατρείο (σχόλιο)

Παραθέτω το συγκεκριμένο άρθρο επειδή συμφωνώ με τον αρθρογράφο ως προς την "τρέλα" που μας οδηγούν τα ΜΜΕ - όσο λιγότερη τηλεόραση, τόσο καλύτερα!

Σίγουρα έχετε πληροφορηθεί μέχρι τώρα ότι η κυρία Έφη Θώδη νοσηλεύεται υπό καταστολή στο Σισμανόγλειο.

Ίσως να έχετε διαβάσει και πολλά άρθρα που μιλάνε για "προδιαγεγραμμένη πορεία".

Αυτό που πρέπει να αναρωτηθείτε, όμως, είναι αν υπάρχουν κι άλλοι "Θώδηδες" στην TV.

Κάτι ψυχίατροι, κάτι καθηγητές πανεπιστημίου, κάτι δημοσιογράφοι με τα μαλλιά καρφάκια, είναι τόσοι πολλοί οι μαϊντανοί με την παρανοϊκή συμπεριφορά που απορούμε που μόνο η κυρία Εφη Θώδη κατέληξε με σπασμένα τα νεύρα.

Μόνο που βλέπεις το τρελό βλέμμα τους σκιάζεσαι.

Μόνο που ακούς τις κραυγές τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτοδιαφημίζονται και διακόπτουν τους άλλους λες "δεν μπορεί, αυτοί δεν είναι καλά".

Η πολλή έκθεση στα μέσα τρελαίνει. Και οι κακοί δημοσιογράφοι (δεν λέμε ότι είναι όλοι κακοί αλλά οι λίγοι καλοί δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν το σύνολο) επιβραβεύουν την τρελή συμπεριφορά.

Και τα λόγια γίνονται πράξεις και σκέψεις και στο τέλος μόνιμη συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο που αυτός ο κανόνας είναι ο πρώτος που σου μαθαίνουν οι Ψυχολόγοι.

Και αυτοί που ωθούν απλοϊκούς ανθρώπους στην τρέλα θεωρούνται η "αφρόκρεμα" της δημοσιογραφίας και διαμορφώνουν αντιλήψεις, στηρίζουν κυβερνήσεις. Σε λίγες μέρες θα σε πείσουν τι να ψηφίσεις!

Κάπου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης υπάρχει ένα γκράφιτι που λέει: "η tv σου έχει και off".

Και κάτι τελευταίο. Δεν σκέπτομαι μόνο εγώ κι εσύ έτσι. Όλοι έτσι σκεπτόμαστε, αλλά η διαρκής επανάληψη σε έχει πείσει ότι εσύ έχεις λάθος και όχι οι ...τρελοί.

Επιμέλεια: Χρήστος Νικολαΐδης (από alfavita.gr)

Tuesday, 5 May 2009

BOND BOOKS-CENTENARY EDITION HARDBACKS


The complete set of all 14 Bond books by Ian Fleming are available in new retro-style hardbacks by Penguin Books. For more info and pics click here

Monday, 4 May 2009

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Στη διεύθυνση http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/National_Reports/Europe%20-%20North%20America/Greece.pdf

μπορείτε να διαβάσετε την ετήσια έκθεση 2008 της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα.

Friday, 1 May 2009

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ!

Η Πρωτομαγιά, ως εργατική γιορτή, καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της Δεύτερης Διεθνούς (Σοσιαλιστικής Διεθνούς) στο Παρίσι, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου 1886, που διεκδικούσαν το οκτάωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Κατέληξε σε αιματοχυσία λίγες μέρες αργότερα, με την επέμβαση της αστυνομίας και των μπράβων της εργοδοσίας.

Τα γεγονότα του Σικάγου

Τα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων την 1η Μαΐου 1886 για το οκτάωρο, ωθούμενα από τις επιτυχημένες διεκδικήσεις των καναδών συντρόφων τους. Την περίοδο εκείνη το κανονιστικό πλαίσιο εργασίας στις ΗΠΑ ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και οι εργοδότες μπορούσαν να απασχολούν το προσωπικό τους κατά το δοκούν, ακόμη και τις Κυριακές.

Στην απεργία πήραν μέρος περίπου 350.000 εργάτες σε 1.200 εργοστάσια των ΗΠΑ. Την Πρωτομαγιά του 1886 έγινε στο Σικάγο η πιο μαχητική πορεία, με τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων. Στην κεφαλή της πορείας ήταν ο αναρχοσυνδικαλιστής Άλμπερτ Πάρσονς, η γυναίκα του Λούσι και τα επτά παιδιά τους.

Το πρώτο αίμα χύθηκε δύο ημέρες αργότερα έξω από το εργοστάσιο ΜακΚόρμικ στο Σικάγο. Απεργοσπάστες προσπάθησαν να διασπάσουν τον απεργιακό κλοιό και ακολούθησε συμπλοκή. Η Αστυνομία και οι μπράβοι της επιχείρησης επενέβησαν δυναμικά. Σκότωσαν τέσσερις απεργούς και τραυμάτισε πολλούς, προκαλώντας οργή στην εργατική τάξη της πόλης.
Την επομένη αποφασίστηκε συλλαλητήριο καταδίκης της αστυνομικής βίας στην Πλατεία Χεϊμάρκετ, με πρωτοστατούντες τους αναρχικούς. Η συγκέντρωση ήταν πολυπληθής και ειρηνική. Το κακό, όμως, δεν άργησε να γίνει. Οι αστυνομικές δυνάμεις πήραν εντολή να διαλύσουν δια της βίας τη συγκέντρωση και τότε από το πλήθος των απωθούμενων διαδηλωτών ρίφθηκε μια χειροβομβίδα προς το μέρος τους, η οποία εξερράγη, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό και τραυματίζοντας δεκάδες. Η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά βούληση κατά των συγκεντρωμένων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις διαδηλωτές και να τραυματιστεί απροσδιόριστος αριθμός, ενώ έξι αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από πυρά (φίλια ή των διαδηλωτών παραμένει ανεξακρίβωτο), ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε επτά.

Για τη βομβιστική επίθεση, που προκάλεσε τον θάνατο του αστυνομικού, κατηγορήθηκαν οι αναρχοσυνδικαλιστές Άουγκουστ Σπις, Γκέοργκ Έγκελ, Άντολφ Φίσερ, Λούις Λινγκ, Μίκαελ Σβαμπ, Σάμουελ Φίλντεν, Όσκαρ Νίμπι και Άλμπερτ Πάρσονς, που ήταν από τους οργανωτές της διαδήλωσης. Όλοι, εκτός του Πάρσονς και του Φίλντεν, ήταν γερμανοί μετανάστες. Η δίκη των οκτώ ξεκίνησε στις 21 Ιουνίου 1886. Ο εισαγγελέας Τζούλιους Γκρίνελ ζήτησε τη θανατική ποινή και για τους οκτώ κατηγορουμένους, χωρίς να προσκομίσει κανένα στοιχείο που να τους συνδέει με τη βομβιστική επίθεση. Απλώς, είπε ότι οι κατηγορούμενοι ενθάρρυναν με τους λόγους τους τον άγνωστο βομβιστή να πραγματοποιήσει την αποτρόπαια πράξη του, γι' αυτό κρίνονται ένοχοι συνωμοσίας.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση έκανε λόγο για προβοκάτσια και συνέδεσε τη βομβιστική επίθεση με το διαβόητο πρακτορείο ντετέκτιβ «Πίνκερτον», που συχνά χρησιμοποιούσαν οι εργοδότες ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Οι ένορκοι εξέδωσαν την ετυμηγορία τους στις 20 Αυγούστου 1886 κι έκριναν ενόχους και τους οκτώ κατηγορούμενους. Οι Σπις, Έγκελ, Φίσερ, Λινγκ, Σβαμπ, Φίλντεν και Πάρσονς καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ ο Νίμπι σε κάθειρξη 15 ετών. Μετά την εξάντληση και του τελευταίου ενδίκου μέσου, ο κυβερνήτης της Πολιτείας του Ιλινόις, Ρίτσαρντ Όγκλεσμπι, μετέτρεψε σε ισόβια τις θανατικές ποινές των Σβαμπ και Φίλντεν, ενώ ο Λιγκ αυτοκτόνησε στο κελί του. Έτσι, στις 11 Νοεμβρίου 1887 οι Σπις, Πάρσονς, Φίσερ και Έγκελ οδηγήθηκαν στην αγχόνη, τραγουδώντας τη «Μασσαλιώτιδα». Η δίκη των οκτώ θεωρείται από διαπρεπείς αμερικανούς νομικούς ως μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κακοδικίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στις 26 Ιουνίου 1893 ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζον Πίτερ Άλτγκελντ παραδέχθηκε ότι και οι οκτώ καταδικασθέντες ήταν αθώοι και κατηγόρησε τις αρχές του Σικάγου ότι άφησαν ανεξέλεγκτους τους ανθρώπους του «Πίνκερτον». Ως μια ύστατη πράξη δικαίωσης έδωσε χάρη στους φυλακισμένους Φίλντεν, Νίμπε και Σβαμπ. Αυτό ήταν και το πολιτικό του τέλος. Αργότερα, ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σικάγου, που έδωσε την εντολή για τη διάλυση της συγκέντρωσης, καταδικάσθηκε για διαφθορά. Μέχρι σήμερα παραμένει ανεξακρίβωτο ποιος ήταν ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης.

(πηγή:www.sansimera.gr)