Tuesday, 30 September 2008

ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας απευθύνεται σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Υποστηρίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκ μέρους των ίδιων των εκπαιδευτικών. Προωθεί εκπαιδευτικές καινοτομίες στις σχολικές μονάδες και, με τη συνεργασία μεταξύ τους, επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στη μορφή και στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο που να αναδεικνύει δημιουργικές μορφές εργασίας και μάθησης στο σχολείο. Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν σχολικές μονάδες ή και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί.


Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι:

 • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων εκπαιδευτικής δράσης, με σκοπό την αποτελεσματική μετατόπιση από εκπαιδευτικές και μαθησιακές πρακτικές απομνημόνευσης και αποστήθισης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προωθούν και υποστηρίζουν συστηματικά την ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων, με την ενεργητική συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Η κριτική αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας στην εκπαίδευση.
 • Η ανάπτυξη έγκυρων, αξιόπιστων και “φιλικών” μορφών εκπαιδευτικής καινοτομίας.
 • Η παραγωγή διδακτικού υλικού που εμπλουτίζει αυτό που διατίθεται ήδη στα ελληνικά σχολεία.
 • Η αξιοποίηση των άλλων Δράσεων της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας.
 • Η συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 • Η συνεργασία των μελών του για την ανάδειξη και την προώθηση “καλών πρακτικών καινοτομίας” στην εκπαίδευση.
 • Η δημιουργία σχέσεων δέσμευσης ανάμεσα στα μέλη για τη δημιουργία κλίματος μάθησης και ανάπτυξης ικανοτήτων από την πλευρά των μαθητών.
 • Η προβολή των πρωτοβουλιών και η ενίσχυση διαδικασιών διαλόγου στην εκπαίδευση.
 • Η διαμόρφωση και η σταδιακή εφαρμογή πλαισίου αποτύπωσης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.
Κατά τη σχολική χρονιά 2007-08 (πρώτη φάση) στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας συμμετέχουν 55 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσοι εκπαιδευτικοί το επιθυμούν μπρορούν να εγγράφονται στο Δίκτυο ως μεμονωμένα άτομα και να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας, χωρίς να δύνανται να συμμετάσχουν στο Εργαστήριο Καινοτομίας όπως οι εκπαιδευτικοί τα σχολεία των οποίων συμμετέχουν σ'αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

Monday, 29 September 2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


Κατά το διάστημα Νοέμβριος 2008 - Ιανουάριος 2009 πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης με θέμα: φύλο και εκπαίδευση. Η επιμόρφωση θα γίνει υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα απευθύνεται σε καθηγητές ανεξαρτήτου ειδικότητας που εργάζονται στη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και σε δομές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και θα στηρίζονται σε αναλυτικές παρουσιάσεις των θεμάτων, θέματα για μελέτη και επισκόπηση προτεινόμενης βιβλιογραφίας.

Κεντρικός στόχος της επιμόρφωσης θα είναι η συμβολή στην κατανόηση των κοινωνικών ασυμμετριών που επικρατούν στο χώρο της εκπαίδευσης και βασίζονται στο φύλο, αλλά και του τρόπου που μπορούν να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί στην άρση των ασυμμετριών αυτών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο επίδρασης των έμφυλων προκαταλήψεων στη διαμόρφωση της εφηβικής ταυτότητας στο χώρο του σχολείου. Να στέκονται κριτικά από την σκοπιά του φύλου απέναντι στο αναλυτικό πρόγραμμα και το διδακτικό υλικό και να κατανοήσουν τον κρίσιμο ρόλο τους στη διαδικασία άρσης των έμφυλων διακρίσεων.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από το Παν. Αιγαίου.

Καθώς για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επιμορφωτικής διαδικασίας απαιτείται ένας αριθμός 170 περίπου εκπαιδευτικών, θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή σας απαντήστε στο mail spiros@kioulanis.gr γράφοντας ονοματεπώνυμο και mail επικοινωνίας. Στη συνέχεια θα λάβετε οδηγίες από τους υπεύθυνους της επιμόρφωσης.

PEKADE SEMINAR Saturday, October 11th, 2008 “STARTING AFRESH”

Σε περίπτωση που βρεθείτε ή μένετε στην Αθήνα μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα που διοργανώνει η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στη Στοά του Βιβλίου το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008.

TIMETABLE


"MOTIVATING TEACHERS AND STUDENTS - DEALING WITH CLASSROOM BEHAVIOURS - SHARING TEACHING IDEAS"

9.00 - 9.30: Εγγραφές - Χαιρετισμοί

9.30 -10.00: «Humanistic Education: How to turn the obstacle into a stepping stone in the EFL classroom» Βούλα Νικολαΐδου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Α/θμιας Εκπ/σης, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

10.00 – 10.30: «Μαθησιακές Δυσκολίες: Προβλήματα συμπεριφοράς και τρόποι αντιμετώπισής τους» Πέτρος Ορφανός, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας Εκπαίδευσης

10.30- 11.00: «Humour in the classroom: making teaching more human» Cliff Parry, Teacher Trainer, British Council

11.00-11.30: «Dialogue Journal: A challenge for students and teachers» Σοφία Σαμανίδη, Σχολική Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής

11.30-12.00: Διάλειμμα

12.00.-12.15: «Η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων στην ξενόγλωσση τάξη»
Μαρίνα Καρβούνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Β/θμιας Εκπαίδευσης

12.15-12.30: «Let’s go to the theatre with our pupils and make it a creative learning experience» Ντίνα Κώτση, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Α/θμιας Εκπαίδευσης

12.30- 12.45: «Multiple intelligences and their application in class» Ανθή Βάιου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Α/θμιας Εκπαίδευσης

12.45-13.30: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με Σχολικούς Συμβούλους:
Ευανθία Τσιούρη, Σχολική Σύμβουλος Α΄ Αθήνας,
Δέσποινα Παπαγγελή, Σχολική Σύμβουλος Β΄ Αθήνας,
Ελένη Μπάλιου, Σχολική Σύμβουλος Δυτικής Αττικής
Συντονιστής: Διονύσης Πόθος, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Β/θμιας Εκπαίδευσης

13.30-14.30: Ανοικτή συζήτηση με συναδέλφους ΠΕ06 - Κλείσιμο της ημερίδας

Εκπαίδευση γονέων μαθητών στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)


Όσοι γονείς έχουν παιδιά μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο μπορούν τώρα να επιμορφωθούν ΔΩΡΕΑΝ στα πλαίσια του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με έμφαση στο Διαδίκτυο, την Ασφαλή Χρήση του και τις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές του.


Η διαδικασία εκπαίδευσης των δικαιούχων γονέων αποτελείται από δύο υπό-διαδικασίες εκπαίδευσης:

- Την κατ’ οίκον εκπαίδευση κατά την οποία ο Φορέας Εκπαίδευσης θα επισκεφθεί τον δικαιούχο γονέα στην οικία του για μαθήματα συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών.
- Την εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτικών πακέτων αυτόνομης μάθησης από απόσταση (e-learning) συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών.

Επιπλέον, το έργο επιδοτεί την απόκτηση νέας, ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο διάρκειας δύο (2) μηνών, για τους ωφελούμενους γονείς που δεν την διαθέτουν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Δικαιούχος να έχει στο σπίτι Η/Υ (σταθερό ή φορητό) με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης μέσω Διαδικτύου, οι γονείς θα δικαιούνται να συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ σε τουλάχιστον τρεις (3) από τις ενότητες βασικών γνώσεων.

Η εκπαίδευση των γονέων αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ΤΠΕ, με έμφαση στην εξοικείωσή τους με την χρήση του Διαδικτύου και την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση των γονέων για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους ανήλικους, και τις δυνατότητες προφύλαξής των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο που μπορεί να βρεθεί στον Παγκόσμιο Ιστό για μαθητές Γυμνασίου, και ειδικότερα τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Δικτυακής Πύλης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) http://students.sch.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/9/2008-15/11/2008

Οι εγγραφές στα εκπαιδευτικά προγράμματα θα γίνονται δεκτές μέχρι 15 Νοεμβρίου 2008. Η εκπαίδευση, οι εξετάσεις και η επιτυχημένη πιστοποίηση, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2008.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:
Δικαιούχος εκπαίδευσης είναι ένας γονέας ή κηδεμόνας για κάθε μαθητή που θα εγγραφεί σε οποιαδήποτε από τις τρείς τάξεις του Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2008/2009.

Τι χρηματοδοτείται:
Η υλοποίηση του προγράμματος
Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Πληροφορίες
Τηλέφωνο: Γραφείο Αρωγής Χρηστών (Help Desk) του γονείς.gr
801 – 11 – 80 200
Ιστοσελίδα: http://www.goneis.gr/Browse/Default.aspx

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2008: Η απαραίτητη ενδεκάδα!


Μερικές εκατοντάδες ταινίες θα προβληθούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι στις ελληνικές αίθουσες και κάτι παραπάνω από εκατό θα στριμωχτούν μέχρι να βγει το 2008! Πράγμα που σημαίνει πως οι επιλογές σας θα είναι και σκληρές και απαραίτητες, μια και ουκ ολίγες ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές ιστορίες θα πολιορκήσουν την προσοχή σας. Η ενδεκάδα που ακολουθεί είναι ένας μπούσουλας για να μη χαθείτε στα σκοτεινά (με... χρονική προτεραιότητα)...

«Περί τυφλότητος» («Blidness») του Φερνάντο Μεϊρέγες, με τους Μαρκ Ράφαλο, Τζούλιαν Μουρ, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ. Ολοι οι κάτοικοι μιας μεγαλούπολης ξυπνούν ένα πρωί και διαπιστώνουν ότι έχουν χάσει το φως τους, εκτός από τη γυναίκα ενός οφθαλμίατρου. Το αλληγορικό μυθιστόρημα του Ζοζέ Σαραμάγκου από το σκηνοθέτη του «Επίμονου κηπουρού», έστω και με χλιαρή ανταπόκριση από το άνοιγμα των φετινών Καννών (από τις 16 Οκτωβρίου).

«Vicky Cristina Barcelona» του Γούντι Αλεν, με τους Σκάρλετ Γιόχανσον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Πενέλοπε Κρουζ. Σέξι διάθεση, ήλιος, Ισπανία κι ένα καυτό ερωτικό τρίο μ' ένα παθιασμένο ομοφυλόφιλο φιλί. Σ' αυτά προσθέστε και το γνωστό βιτριολικό αλενικό χιούμορ. Καθόλου άσχημα (από τις 23 Οκτωβρίου).

«Ανάμεσα στους τοίχους» («Entre les murs») του Λοράν Καντέ, με τον Φρανσουά Μπεγκοντό. Η ταινία που κέρδισε το «Χρυσό Φοίνικα» στις Κάννες, έχει ήρωα ένα δάσκαλο και τους μαθητές του σ' ένα προάστιο του Παρισιού, αλλά και την ίδια την πραγματικότητα που εισβάλλει για τα καλά στην οθόνη. Μάθημα ζωής (από τις 23 Οκτωβρίου).

«Το σύμπλεγμα Baader Meinhof» («The Baader Meinhof Complex») του Ούλι Εντελ, με τους Μόριτζ Μπλάιμπτροϊ, Μαρτίνα Γκέντεκ. Η θρυλική Φράξια Κόκκινος Στρατός, τα θύματά της, η επανάσταση και τα λευκά κελιά. Ενας σύγχρονος γερμανικός εφιάλτης (πολλαπλά αναγνώσιμος) επανέρχεται και προκαλεί πολλές συζητήσεις (από τις 30 Οκτωβρίου).

«Quantum of Solace» του Μαρκ Φόρστερ, με τους Ντάνιελ Κρεγκ, Ματιέ Αμαλρίκ, Ολγα Κιριλένκο. Η 22η περιπέτεια του Τζέιμς Μποντ αρχίζει από εκεί όπου σταμάτησε το «Casino Royale» κι ετοιμάζεται να συντρίψει ακόμα μια παγκόσμια συνωμοσία, έστω και μ' έναν καθ' όλα περίεργο τίτλο (από τις 6 Νοεμβρίου).

«Η πλεκτάνη» («Body of lies») του Ρίντλεϊ Σκοτ, με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ράσελ Κρόου. Πράκτορας της CIA εναντίον τρομοκρατίας στη Μέση Ανατολή και μια περιπέτεια με την εγγύηση της σφριγηλής σκηνοθετικής σφραγίδας του Ρίντλεϊ Σκοτ (από τις 20 Νοεμβρίου).

«W» του Ολιβερ Στόουν, με τους Τζος Μπρόλιν, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Τζέφρι Ράιτ. Τα έργα και οι ημέρες του νυν πλανητάρχη με το χιούμορ και τη σαρωτική επιθετικότητα ενός πραγματικά άνισου σκηνοθέτη. Δεν το χάνετε, έτσι δεν είναι; (από τις 27 Νοεμβρίου).

«Rocknrolla» του Γκάι Ρίτσι, με τους Τζέραντ Μπάτλερ, Τάντι Νιούτον, Τομ Γουίλκινσον. Η επιστροφή του... συζύγου της Μαντόνα θυμίζει σε πολλά τις πρώτες «Καπνισμένες κάννες» του ταλαντούχου σκηνοθέτη και προκαλεί ανάλογη ανυπομονησία (από τις 4 Δεκεμβρίου).

«Η ανταλλαγή» («Changelling») του Κλιντ Ιστγουντ, με τους Αντζελίνα Τζολί, Τζον Μάλκοβιτς, Τζέφρι Ντόνοβαν. Λίγο πριν από το Κραχ του '29 μια νέα μητέρα αποδομεί το αμερικάνικο όνειρο και ο Ιστγουντ γυρίζει ένα σχεδόν βουβό δράμα (από τις 4 Δεκεμβρίου).

«Che» του Στίβεν Σόντερμπεργκ, με τους Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Ροντρίγκο Σαντόρο, Καταλίνα Σαντίνα Μορένο. Τέσσερις ώρες κρατάει η αντισυμβατική βιογραφία του μεγάλου επαναστάτη και στην Ελλάδα θα προβληθεί σε δυο μέρη. Το «Argentine» θα εστιάσει στην κουβανική περίοδο και το «Guerilla» (που θα βγει την Πρωτοχρονιά) θα παρουσιάσει τις ημέρες και τη δράση στη Βολιβία (από τις 11 Δεκεμβρίου).

«Australia» του Μπαζ Λούρμαν, με τους Νικόλ Κίντμαν, Χιου Τζάκμαν. Ενα μεγάλο ρομαντικό δράμα στην Αυστραλία του Β' Παγκόσμιου Πολέμου από το σκηνοθέτη του «Μουλέν Ρουζ». Ερωτας και κίνδυνος, έπος και συναίσθημα: το καλύτερο χριστουγεννιάτικο σινέ δώρο (από τις 25 Δεκεμβρίου).

(άρθρο από τον "ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ" 29/9/2008 - πηγή: www.alfavita.gr)

English Language Online Tests


If you want to place your students in the right study group according to their level of English the KEYSTONE website is the perfect solution for you.

The above mentioned company, among other educational softwares they sell, provides a free-of-charge online placement tests where the examiner can choose the number and the type of questions that suit best according to the candidates' educational needs and the score appears immediately on the screen right after the end of the test.

For more information about the KEYSTONE online placement test enter this link

Friday, 26 September 2008

To σχολείο δεν δίνει Lower

Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά στο φροντιστήριο για να πάρουν το δίπλωμα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Καρολίνα Παπακώστα kpapakosta@dolnet.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008 "TA NEA"
«Ο μεγάλος μου γιος ξεκίνησε Αγγλικά στο σχολείο στη Δ΄ δημοτικού. Μέχρι την ΣΤ΄ δεν τον έστειλα σε φροντιστήριο, από επιλογή. Αν και η δουλειά που γινόταν στην τάξη ήταν καλή, μετά αποφάσισα να κάνει μαθήματα και εκτός σχολείου, γιατί ήθελα να πάρει γρήγορα το Lower.

O μικρός μου γιος θα δώσει τώρα τον Δεκέμβριο για το πρώτο δίπλωμα και πηγαίνει φροντιστήριο, γιατί είμαι πλέον πεπεισμένη ότι δεν θα είχε πιθανότητες να το πάρει αλλιώς», λέει στα «ΝΕΑ» η κ. Μαριέττα Μουρούτη.

Αν και τονίζει ότι πλέον κάνουν περισσότερες ώρες στο σχολείο, σε σύγκριση με την εποχή που ήταν μαθητής ο μεγάλος γιος της, ωστόσο θεωρεί ότι «σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή λίγο πριν από το δίπλωμα, δεν επαρκούν οι ώρες στο σχολείο. Βλέπω ότι στο φροντιστήριο εντατικοποιείται το πρόγραμμα, αυξάνονται δηλαδή οι ώρες και κάνουν προσομοίωση εξετάσεων, πράγμα που δεν συμβαίνει στο σχολείο». Η κ. Μουρούτη έστειλε και τα δύο παιδιά της σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών, θα επιθυμούσε όμως το σύστημα διδασκαλίας τους στα σχολεία να ήταν διαφορετικό και να μπορούσαν να ετοιμάσουν τους γιους της για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Με επτά χρόνια μάθημα, θα έπρεπε σίγουρα να μπορείς να παίρνεις το Lower».

Στις πρώτες θέσεις
Η Ελλάδα καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, μαζί με Λιθουανία, Ε σθονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Φινλανδία, Σουηδία και Ισλανδία. Σε αυτές τις οκτώ χώρες, πάνω από το 70% των μαθητών Γυμνασίου διδάσκονται τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την εκπαίδευση «Ευρυδίκη» το 2005. Φυσικά τα Αγγλικά είναι η πρώτη προτίμηση των Ελλήνων όταν πρόκειται για ξένη γλώσσα και πλέον η διδασκαλία τους είναι και υποχρεωτική.

Όμως η πλειονότητα των Ελλήνων μαθητών καταφεύγει στη λύση του φροντιστηρίου ξένων γλωσσών όταν επιθυμεί να αποκτήσει κάποιο δίπλωμα. Και, φυσικά, αυτό συνεπάγεται και επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού κατά 50 με 150 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή και το φροντιστήριο που θα επιλέξουν.

Χαμένες ώρες
Σύμφωνα με την κ. Χαρίτου, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης και καθηγήτρια Αγγλικών για 28 χρόνια, «υπάρχουν μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές σε καυτά ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν προκειμένου η διδασκαλία των Αγγλικών στο σχολείο να είναι επαρκής και τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον στο τέλος του γυμνασίου να πάρουν το Lower. Το πρώτο ζήτημα είναι ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Όταν η μικρότερη τάξη που μπορούμε να έχουμε είναι 25 ατόμων, δεν μπορεί να γίνει σωστή δουλειά. Το δεύτερο είναι το ωράριο. Με 3 ώρες σε Α΄ γυμνασίου και λυκείου και 2 ώρες σε Β΄ και Γ΄ γυμνασίου και λυκείου, συν τις χαμένες ώρες, πάλι δεν μπορεί να γίνει αποδοτικό μάθημα.


Χρειάζονται νέα προγράμματα και βιβλία

«ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ μας σύστημα δεν διασφαλίζει σήμερα μια ποιοτικά αναβαθμισμένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τμήμα της διαδικασίας εκμάθησης ξένων γλωσσών να μεταφέρεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και έτσι να ενισχύονται οι μορφωτικές ανισότητες», υποστηρίζει ο κ. Κώστας Μανιάτης, πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Προσθέτει μάλιστα ότι «για την ουσιαστική αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία, σε τέτοιον βαθμό ώστε να διασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο γλωσσομάθειας χωρίς την ανάγκη προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα, απαιτούνται νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, η εξασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, κατάλληλος διδακτικός εξοπλισμός, η ύπαρξη σταθερής εργασιακής σχέσης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, λειτουργία τμημάτων με μέγιστο αριθμό μαθητών σε αυτά τους 15, ουσιαστική σύνδεση της δημόσιας ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας».


«Πρέπει να αυξηθούν οι ώρες»

Η κ. ΡΟΖΑ Αντωνακάκη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης, επισημαίνει κάποιες επιπλέον ελλείψεις που συμβάλλουν στην αδυναμία του σχολείου να οδηγήσει τους μαθητές σε κάποιο δίπλωμα: «Περιορισμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα εκείνων που διδάσκουν στο Δημοτικό. Μικρός αριθμός σχολικών συμβούλων αγγλικής γλώσσας οι οποίοι ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και απουσία σχολικών συμβούλων αγγλικής γλώσσας για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Και προκατάληψη σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της εκμάθησης της Αγγλικής στο δημόσιο σχολείο, η οποία οδηγεί σε απαξίωση του θεσμού και αποθάρρυνση των εκπαιδευτικών». Προσθέτει μάλιστα ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας».

Για την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Κατερίνα Κουβούση, τα προβλήματα στη διδασκαλία της γλώσσας στα δημόσια σχολεία είναι μια καθημερινή πραγματικότητα και έχουν ως αποτέλεσμα να ωθούνται οι μαθητές στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Επισημαίνει ότι «είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να δώσει εξετάσεις γλωσσομάθειας στηριζόμενος μόνο σε όσα διδάσκεται στο σχολείο. Φυσικά, υπάρχουν μαθητές που το έχουν κάνει και έχουν πετύχει κιόλας, αλλά δεν είναι ο γενικός κανόνας».

(πηγή: http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=87428&ct=1)

Teacher Day by Unesco

Wednesday, 17 September 2008

PHOTO 1


..from a well-known brand name store in Ioannina... (το αγγλικό σε μάρανε...)

PHOTO 2


At the water supply local head offices in Ioannina - it is supposed to be a recycling place for used batteries - the white "stuff" is, unfortunately, litter...

26 September 2008 - EUROPEAN DAY OF LANGUAGES


You may get some ideas and tips on how to celebrate this special day with your students at the Council of Europe website

Friday, 12 September 2008

ΒΡΑΔΙΑ «ΒΑΡΚΑΡΟΛΑΣ» ΚΑΙ «ΚΑΝΤΑΔΑΣ»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάστρου σε συνεργασία με τους «Τροβαδούρους» των Ιωαννίνων, διοργανώνει βραδιά «Βαρκαρόλας» και «Καντάδας» στις 13.9.2008 ημέρα Σάββατο στη λίμνη Παμβώτιδα και στο Κάστρο.

Το πρόγραμμα της βραδιάς έχει ως εξής:

Με την έναρξη της εκδήλωσης και ώρα 20.00 περίπου θα αρχίσει ένας περίπλους με καραβάκι έχοντας αφετηρία την παραλία του Μώλου μέχρι τη τοποθεσία «Σκάλα», στη συνέχεια βόλτα γύρω απ' το νησί και επιστροφή. Ο περίπλους θα τελειώσει στις 21.30 περίπου. Η χορωδία των Τροβαδούρων συνοδεία Μαντολινάτας, θα τραγουδήσει παλιά όμορφα τραγούδια που δίνουν το στίγμα της Βαρκαρόλας.

Στη συνέχεια και ώρα 22.00 περίπου θα ξεκινήσει η καντάδα στα στενά του Κάστρου όπου η Χορωδία και η Μαντολινάτα θα τραγουδήσει θαυμάσιες παλιές καντάδες για να θυμηθούν και να νοσταλγήσουν οι παλιότεροι, περισσότερο όμως για να γνωρίσουν οι νεότεροι το μουσικό παρελθόν της πόλης μας, το συνυφασμένο με την περίοδο της ρομαντικής εποχής και διανθισμένο από υπέροχες, αξέχαστες και χιλιοτραγουδισμένες μελωδίες.

Η καντάδα θα διαρκέσει μιάμιση ώρα περίπου και θα τελειώσει γύρω στις 23.30. Κατά τη διάρκεια της καντάδας θα γίνονται στάσεις, όπου χρειάζεται, σε κάποια σημεία (γειτονιές) του κάστρου, τα οποία θα συμφωνηθούν εκ των προτέρων κατόπιν συνεννόησης των Τροβαδούρων με τον κ. Μακρίδη Γεώργιο, ο οποίος θα μεριμνήσει επίσης και για το κλείσιμο κάποιων δρόμων αν χρειαστεί,

Τέλος η βραδιά θα κλείσει με πιοτό, μεζεδάκια και τραγούδια στο καφενείο του Ιτς Καλέ.

(πηγή:ioannina24.gr)

Wednesday, 10 September 2008

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ 2008

Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το αγοράσετε όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στις επικείμενες εξετάσεις (δεν το έχω δει...) αλλά τι έχετε να χάσετε...

Monday, 8 September 2008

ΚΠΓ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008


Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν οι ίδιοι ή οι μαθητές τους συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από σήμερα Δευτέρα 8/9 έως και 26/9 στα ξκατά τόπους γραφεία Β/θμιας εκπ/σης. Για αιτήσεις, δικαιολογητικά και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

KPG Conference 2008 - TEST CONSTRUCTION, RESEARCH findings

Aristotle University of Thessaloniki
11-12 September 2008

National and Kapodistrian University of Athens
26-27 September 2008

You are all invited to attend the conference, either in Thessaloniki or in Athens: language teachers, textbook writers, syllabus and materials developers, publishers, foreign language teaching and testing scholars, students of Applied Linguistics, and anyone else interested in the KPG exams.

The teams of experts working at the two universities to construct tests in different languages and to carry out related research, to design tools for evaluation and rating, to develop information systems and to train examiners and script raters will present research findings and project results. They will also present future prospects for the KPG examination battery. Attend the conference, which will be held first in Thessaloniki and then in Athens, so as to find out more about the work being done and about what the KPG future holds.

For the conference programme and other details, visit the KPG website in September:
www.ypepth.gr/kpg

Tips and Ideas for the First Day of Classes


Για όσους μπαίνουν πρώτη φορά στην τάξη αλλά και για όσους έχουν ξεμείνει από ιδέες...!

One of the most important class days is the first. The first day can excite students about the class, calm their fears, and set their expectations for the semester. The first day is an opportunity for the teacher to get to know and begin to evaluate students and to express expectations for the semester.

1. Be Early
Be early for class, even if only a few minutes. Being early allows you to arrange the room the way you want to and to make sure all the necessary equipment is there. Write your name on the board.

2. Be Accessible
When your students have arrived (or, frequently, as they are arriving) introduce yourself. If you use a nickname, explain what it means and why you use it. Give them your e-mail account and tell them they can practice writing by sending you messages.

3. Class Rules
Talk about class rules. Students need to know what the absence and homework policies are. If you don’t allow cell phones, it’s easier to deal with it on the first day, rather than address it when it occurs. You may have to address it then, as well, but you laid the ground work on day one.

4. What’s Happening?
Students should be told about school opportunities. Some schools have drama or pen-pals clubs. If your school offers ESP classes, tell the students. Advise students of study areas if there are any. Asking students what they expect and want from class not only gives you ideas of how to tailor the class to your students needs, but it starts them talking. Show students the textbooks and tell them where they can buy them. This will ensure they have the right books. However, if possible, don’t jump into the book the first day. There are other introductory activities that can be used to get students talking to each other.

5. Introduction Games
There are a myriad of introduction games to get to know students and to get them talking. Very
simple ones, such as introducing yourself and telling an interest, with the next person repeating the information and adding theirs, works well with lower level learners. A variation of this is to toss a ball, or other small object, back and forth, with the person catching providing the information. Interview games are sometimes better for students too shy to speak in front of groups. Prepare a list of questions, such as “Who can play piano?”, “Who can say ‘good morning’ in German?”, “Who has one brother?”, and have students walk around and interview each other to gather the information. All the time you are doing the exercises, you should be evaluating the students. Who has a good command of grammar? Who spells well? Who is shy or outgoing? You can use all of this information during the semester.

6. Thank Students
Finally, thank the student for enrolling in the class. This is a simple thing, but in the first days of class, when a lot is happening, students need to know they are appreciated.

7. Closing Comments
Remember when you were a student starting a new class. You wanted to know who those people next to you were. You wanted to know who the teacher was and what was expected of you. And you wanted to know where the bathroom was. Following this plan,οr a similar one, will answer your student’s questions and help you to get to know them better and faster.

(source: eltnewsletter, Vol VI. No.1, 2008)

Friday, 5 September 2008

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΑΠ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ενημερωτική εκδήλωση του ελληνικού ανοικτού Πανεπιστημίου, του μοναδικού Δημοσίου ΑΕΙ στην εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, διοργανώνεται σήμερα Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 στις 19:30 στο ξενοδοχείο Du Lac.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

19.30: Χαιρετισμός του Προέδρου της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητή Παναγιώτη Σιαφαρίκα

19.45: Χαιρετισμοί

20.00: «Ε.Α.Π.: Η λειτουργία & προσφορά του μοναδικού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»
Ιωάννης Δημόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Μέλος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

20.15: «Εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση"
Αχιλλέας Καμέας, Αναπληρωτής Κοσμήτωρ Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

20.30: «Το συμβατικό σύστημα εκπαίδευσης και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:
Μια πρόκληση»
Γεώργιος Μαυρογιώργος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής &
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος Σ.Ε.Π.
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδές στην Εκπαίδευση της Σχολής
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

20.45: «Η καινοτομία της οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης της ΑεξΑΕ στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο»
Χαράλαμπος Ροδόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

21.00: Συζήτηση

21.30: Δεξίωση

Tuesday, 2 September 2008

Δωρεάν Σεμινάρια σε Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας σε όλη την Ελλάδα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώνει σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τις εξετάσεις ECCE & ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan, ALCE & BCCE του Hellenic American University και τις εξετάσεις ΤOEIC® του Educational Testing Service. Στα σεμινάρια αυτά εξετάζονται λεπτομερώς οι απαραίτητες ικανότητες και στρατηγικές για την επιτυχή προετοιμασία και συμμετοχή σε αυτές. Η επόμενη σειρά σεμιναρίων για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ξεκινώντας από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2008, περιλαμβάνει παρουσιάσεις για το new ECPE speaking test και για το TOEIC®, σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των σεμιναρίων επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης www.hau.gr

Write Your Way to the USA!


The "Famous Greeks and Americans" Essay Contest

What is the Contest about?

Developed by the Hellenic American Union in cooperation with the American Corner at the Hellenic American Union Library, the "Famous Greeks and Americans" Essay Contest is a fun and creative learning event for all students of English as a Foreign Language who are preparing for the ECCE. The Contest invites them to write a creative and original essay on famous Greeks or Americans, focusing on the theme of “Liberty and the Pursuit of Freedom”.


What kind of materials will Language Schools receive?


All Schools that enter their students in the Contest will receive, free of charge, specially designed, stimulating and original learning materials that focus on the lives, times and achievements of famous Greeks and Americans. The materials will be in ECCE test format and will approximate the difficulty level of the ECCE test. There will be some extra, non-test sections for additional creative learning opportunities. The materials will help improve the students' familiarity with the test taking experience and the ECCE level, thus providing an enriching and useful learning tool.


What will students gain?
 • Enhanced support and training for the ECCE
 • Development of their writing skills
 • Experience of participation in a writing contest
 • Many prizes:
  • Grand Prize: Travel to/from and five-night accommodation for two persons (winner and legal guardian) in a city of the winner’s choice anywhere in the continental United States
  • 2nd Prize: One home computer system, including monitor and pre-installed Microsoft software
  • 3rd-10th Prize: One MP3 for each winner and one user license for the online digital encyclopedias World Book Kids and World Book Reference Center
  • 11th-30th Prize: One user license for the online digital encyclopedias World Book Kids and World Book Reference Center for each winner

When and where will the Contest be organized?

October 2008 through February 2009, throughout Greece.


Important dates for Language Schools?
 • 15 October 2008: Deadline to register students for the Contest
 • 28 November 2008: Deadline to submit participating students' essays to the Hellenic American Union
For more information visit the contest's webpage at:

http://www.hau.gr/?i=hau.en.exams_resources#Essay_Contest_2008

(source: HAU)