Thursday, 26 June 2008

Διαγωνισμός EUROPEAN LANGUAGE LABEL 2008


EUROPEAN LANGUAGE LABEL

Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών – 2008


Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γλωσσών διεξάγεται κάθε χρόνο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και στοχεύει στην επιλογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών και τη βράβευσή τους με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (European Language Label).


Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) σύμφωνα με τ
o υπ’αριθμ. 39529/ΙΑ/31-03-2008 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης της Ευρωπαϊκής δράσης “European Language Label” για το έτος 2008, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, για το οποίο υπεύθυνος φορέας είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Για την επιτυχέστερη υλοποίηση και προώθηση της δράσης αυτής, ο Ο.Ε.Ε.Κ. προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πανελλαδικής εμβέλειας, προκειμένου να υποβληθούν προγράμματα που εφαρμόζουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Οι υποβληθείσες προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης και όσες πληρούν τις προϋποθέσεις θα βραβευθούν με το ειδικό δίπλωμα European Language Label. Το ειδικό δίπλωμα θα φέρει την υπογραφή του αρμόδιου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η βράβευση θα γίνει σε Ειδική Τελετή – Εκδήλωση, παρουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεμονωμένα άτομα, στα οποία θα απονεμηθεί το «Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών» θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος “European Language Labelσε όλες τις δραστηριότητές τους. Στο λογότυπο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος απονομής της Διάκρισης.

Η θεματική προτεραιότητα του Διαγωνισμού Label για το έτος 2008 είναι: «Διαπολιτισμικός διάλογος» Το 2008 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου, γεγονός που υπογραμμίζει τη συμβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου σε μια σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η προώθηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, η ενεργός συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών και η κοινωνική συνοχή. Η ανακήρυξη του 2008 σε Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου τονίζει και καθιστά γνωστή την προτεραιότητα αυτή. Ο διαπολιτισμικός διάλογος, εφεξής, θα αποτελεί κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό της Ε.Ε. Οι προτάσεις στις οποίες θα απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά για την κατάδειξη της συσχέτισης μεταξύ γλωσσικών δεξιοτήτων, αφενός και αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης και αξιολόγησης, αφετέρου. Τα παραδείγματα είναι πολλά, από καινοτόμες μεθόδους παρουσίασης διαφόρων πολιτισμικών θεμάτων στην αίθουσα της γλωσσικής διδασκαλίας, με δημιουργία ενδιαφέροντος για τις γλώσσες μέσα από εκδηλώσεις πολιτισμού, έως και αξιοποίηση της εκμάθησης της γλώσσας για εξάλειψη των κοινωνικών και πολιτισμικών εμποδίων και περαιτέρω ενσωμάτωση στην κοινωνία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Διαγωνισμό Label 2008 μέσω της ιστοσελίδας της δράσης (http://label.oeek.gr). Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο και σε έντυπη μορφή από το Τμήμα των Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ο.Ε.Ε.Κ., (τηλ. 210-2709108/09/10/11 / Φαξ: 210-2772208 E-mail: label@iek.oeek.gr // tm.eth@oeek.gr). Η λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων έχει οριστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου 2008 και η Τελετή Απονομής–Βράβευση των προτάσεων για τον Νοέμβριο 2008.

Οδηγός Μεταπτυχιακών σπουδών και Υποτροφιών για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπάρχει σε έντυπη μορφή η τελευταία έκδοση του Οδηγού Μεταπτυχιακών σπουδών και Υποτροφιών για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(Τα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκονται στο 2ο όροφο του Μεταβατικού κτηρίου, έναντι της Πρυτανείας).

(πηγή: Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Π.Ι.)

Όσοι διαβάζουν για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ...

...μπορούν να βρουν χρήσιμο υλικό, σχέδια μαθημάτων και άρθρα στον παρακάτω διαδικτυακό τόπο

http://www.celt.edu.gr/events_&_news_0.htm

Καλό κουράγιο!!!

Wednesday, 25 June 2008

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! - HAVE A NICE SUMMER!

Άσσος - Κεφαλλονιά
Assos - Cephalonia - Greece

(photo copyright Marina Karvouni)

Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους, φίλους και αναγνώστες του blog καλό καλοκαίρι- οι αναρτήσεις θα αραιώσουν καθώς θα ταξιδέψω με κάθε μεταφορικό μέσο προς αναζήτηση δροσιάς και...νέων εμπειριών! Που και που θα σας γράφω τις εντυπώσεις μου...έτσι... για να μη χαθούμε!!!

I wish all my colleagues, friends and readers of my blog to have a very nice summer full of enjoyment, rest and fun... I will travel a lot this summer but I will post my experiences from time to time - so, keep in touch!

Saturday, 21 June 2008

Γιαγιάδες σε διακοπές...

Καλά, όλες οι γιαγιάδες του κόσμου είναι σαν τη δική μου; (Θεός σχωρέστην) ...Που μόλις έμπαινε σε αυτοκίνητο και λεωφορείο θυμόταν ότι πεινούσε και μασουλούσε ακατάπαυστα ως το τέλος της διαδρομής;

Κάρτα ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών στα κρατικά μουσεία

Επειδή το καλοκαίρι ήρθε θερμότερο από ποτέ και όλο και κάπου θα εκδράμουμε προς αναζήτηση νέων εμπειριών, ας συμπεριλάβουμε και επισκέψεις στα μουσεία μας.


Όπως ίσως γνωρίζετε οι περισσότεροι, όλοι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, Γ΄ βάθμιας, Β΄ βάθμιας και Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαποί και αλλοδαποί, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα) δικαιούνται κάρτα ελεύθερης εισόδου στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους.


Στην περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών, η έκδοση δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούργημα. Η κάρτα εκδίδεται από τις κατά τόπους Αρχαιολογικές Εφορίες ή Μουσεία σε όλη την Ελλάδα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α. Εάν η κάρτα εκδίδεται για πρώτη φορά και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:

-Δύο φωτογραφίες

-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ……, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

Β. Εάν η κάρτα επανεκδίδεται και αφορά μεμονωμένους εκπαιδευτικούς:

-Μία φωτογραφία

-Η παλιά κάρτα

-Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου που να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ότι είναι εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ…, το σχολείο που υπηρετεί και αν είναι μόνιμος ή αναπληρωτής.

Γ. Εάν σε ένα σχολείο είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για έκδοση κάρτας, εκτός των παραπάνω χρειάζεται και ένα διαβιβαστικό από τη Διεύθυνση του σχολείου, που θα αναφέρει: «Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών - τα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και τηλέφωνα- και σας παρακαλούμε για την έκδοση…).

*Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς.


*Απαλλάσσονται από την καταβολή εισιτηρίου όλοι οι νέοι μέχρι ηλικίας 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας τους.


Παραθέτω και παραδείγματα για τη σύνταξη των αιτήσεων και των διαβιβαστικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………….

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………………………..

…… ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…………………………………………………… Προς :……………………………..

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : …………………………………………….

ΠΛΗΡ. :

ΤΗΛ/FAX :


Αριθμ. Πρωτ. :

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η


Βεβαιώνεται ότι ο/η……………………………………………………………………..

με Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας……………… είναι μόνιμος/αναπληρωτής

εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ …. …………. και ότι υπηρετεί στο …. Δημοτικό

Σχολείο/Νηπιαγωγείο ……………….του…. ου Γραφείου της Δ/νσης Π.Ε. ……….

Ο/Η Διευθυντ……. του Σχολείου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………….

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………………………………..

…… ΓΡΑΦΕΙΟ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…………………………………………………….. Προς :……………………………..

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : …………………………………………….

ΠΛΗΡ. :

ΤΗΛ/FAX :


Αριθμ. Πρωτ. :


ΘΕΜΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ –ΜΟΥΣΕΙΑ

Σας διαβιβάζουμε τα δικαιολογητικά των παρακάτω εκπαιδευτικών του σχολείου μας και σας παρακαλούμε για την έκδοση της σχετικής κάρτας.


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

(μόνιμος –αναπληρωτής )

ΚΛΑΔΟΣ

(ΠΕ)

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ


Ο/Η Διευθυντ……. του Σχολείου


ΕΠΩΝΥΜΟ………………………….......

ΟΝΟΜΑ…………………………………

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ……………………………..

ΤΗΛ………………………………………

ΣΧΟΛΕΙΟ……………………………..…

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……………………………


ΘΕΜΑ: Χορήγηση κάρτας Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους

………………… …..-…...-2008

ΠΡΟΣ :……………………………………..

ΕΔΡΑ:……………………………………….


Α Ι Τ Η Σ Η

Παρακαλώ όπως μου εκδώσετε κάρτα Ελευθέρας Εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους που εποπτεύονται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.


Ο/Η ΑΙΤΩΝ-ΟΥΣΑ


(πηγή:www.alfavita.gr)

Wednesday, 11 June 2008

UK to give waterless washing machine a spin


A washing machine using as little as a cup of water for each washing cycle could go on sale to environmentally conscious Britons next year.

Xeros, which has been spun out of the University of Leeds to commercialise the technology, said on Monday the new machines would use less than 2 percent of the water and energy of a conventional washing machine.

(source: http://arbroath.blogspot.com)

Saturday, 7 June 2008

Ε-, Ε-, ΕΡΧΕΤΑΙ!!!


Όσοι και όσες ενδιαφέρονται για τον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και δεν θέλουν να πάνε "αραχτοί" προτείνω το ακόλουθο βιβλίο. Τις επόμενες ημέρες θα προτείνω και άλλα βιβλία Παιδαγωγικής και Διδακτικής των Αγγλικών. Εδώ μπορείτε να δείτε παλαιότερα θέματα του διαγωνισμού ΑΣΕΠ για καθηγητές Αγγλικών

http://www.proslipsis.gr/cmCat_tree.php?cm_catid=102

Επίσης θα βρείτε αρκετό υλικό για ειδική διδακτική, lesson plans και διάφορα σχετικά άρθρα στα sites:

www.onestopenglish.com

www.teachingenglish.org.uk

www.usingenglish.com

www.HeadsUpEnglish.com

www.breakingnewsenglish.com

www.bbcworldservice.com

Καλό διάβασμα σε όλους και προσοχή! Όχι άγχος αλλά μεθοδική δουλειά!!!

Παιδαγωγικά και διδακτική για το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)


Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για το διαγωνισμό των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ) στον τομέα της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής. Eίναι γραμμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ και αυτό διαπερνά τόσο τη δομή του όσο και τη θεματολογία του.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν εύχρηστο οδηγό, ο οποίος έχει σκοπό να καλύψει την ανάγκη των χιλιάδων εκπαιδευτικών, δασκάλων και καθηγητών, πτυχιούχων των καθηγητικών σχολών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, διεκδικώντας μια μόνιμη θέση στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν, με απλό και συγκροτημένο τρόπο, μια σύντομη επισκόπηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τη δομή και τη λειτουργία του καθώς και τους σημαντικότερους Έλληνες και ξένους παιδαγωγούς. Παράλληλα, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους απαραίτητους όρους της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής, με τα βασικά παιδαγωγικά θέματα, και να γνωρίσουν τα ουσιαστικά στοιχεία της εξέλιξης της παιδαγωγικής σκέψης και πρακτικής.

Στη θεματολογία του βιβλίου σημαντική θέση κατέχουν όλα όσα αφορούν τόσο τη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας όσο και τις θεωρίες της μάθησης. Μια από τις πρωτοτυπίες του βιβλίου είναι και η παράθεση του σχετικού κατά περίπτωση νομοθετικού πλαισίου, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στο διαγωνιζόμενο να κατανοήσει με επάρκεια το τι, το πώς και το γιατί της «καθημερινότητας» του ελληνικού σχολείου, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει ευκολότερα τα θέματα του διαγωνισμού.

Τέλος, στο βιβλίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει 350 περίπου ερωτήσεις (με τις απαντήσεις τους), που καλύπτουν μεγάλο μέρος θεμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής.

(πηγή: www.patakis.gr)