Saturday, 24 May 2008

Μια ακόμη φωτογραφία από τα ωραία μας Γιάννενα...

(photo by Marina)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 2008-2009: ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση για εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και τις καταληκτικές ημερομηνίες κάνοντας κλικ στον τίτλο της ανάρτησης.

ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ βάσει των μορίων τους :

α] Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς

β] Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

γ] Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση.

δ] Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης

Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται

α] Μόρια δυσμενών συνθηκών

β] Μόρια συνολικής υπηρεσίας

γ] Μόρια γάμου και παιδιών

δ] Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.

ε] Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) είναι αρμόδιο για τις παρακάτω περιπτώσεις τοποθετήσεων:

α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης

β) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτίωση) καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου.

Δ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που επανέρχονται από το εξωτερικό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΥΣΔΕ:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Το περιφερειακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

2. ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.

β) Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς.

γ) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

δ) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά εντός δέκα ημερών.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιος περιοχής μετάθεσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να παραμένουν υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985.

Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία.

Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των

μονάδων μετάθεσής τους.

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του, αναμορφώνει τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίου.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το ΠΥΣΔΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς που:

1. υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ (βελτίωση)

2. υπέβαλαν δήλωση για οριστική τοποθέτηση (νεοδιόριστοι, και όσοι είχαν τοποθετηθεί σε προσωρινή θέση)

3. μετατέθηκαν από άλλες περιοχές

να υποβάλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να αναγραφούν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες.

5.ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για μετάθεση εντός ΠΥΣΔΕ και οι δηλώσεις για τοποθέτηση των

εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου συνεξετάζονται με βάση τα παρακάτω

κριτήρια :

α) η συνολική υπηρεσία

β) οι οικογενειακοί λόγοι

γ) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

δ) η συνυπηρέτηση

ε) η εντοπιότητα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση

β) στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική

μονάδα Δήμοι ή Κοινότητας που είναι δημότες)

γ) στους οικογενειακούς λόγους

δ) στη συνολική υπηρεσία

ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή

υπηρετούν.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις τοποθετούνται προσωρινά σε σχολεία της περιοχής που ανήκουν.

6.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Οι αποφάσεις του συμβουλίου για τοποθέτηση σε οργανική ή προσωρινή θέση, αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών του, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ- ΛΑΘΩΝ

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, ΠΥΣΔΕ, εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ

Η ανάληψη υπηρεσίας στις νέες θέσεις γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι εκπαιδευτικοί που κατά τη λήξη του διδακτικού έτους είναι σε εκπαιδευτική άδεια ή σε άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό, ή υπηρετούν με απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία ή λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού μπορεί να αναλαμβάνουν υπηρεσία με την έναρξη

του σχολικού έτους εφόσον εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία και τις λοιπές υπηρεσίες του εξωτερικού και μετά την 30η Ιουνίου. Οι Διευθυντές, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50 (ΦΕΚ Α'45/1996)

«Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».ΠΔ 100/1997 / Α-94 ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ ΠΔ 100/1997 2. ΠΡOΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 100 (ΦΕΚ Α' 94/22.5.97)

«Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των

Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Νόμος 1566 της 30/30.9.85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 167).


Δημήτρης Δημακόπουλος

Αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας

Καθηγητής του 3ου Γυμνασίου

Τηλέφωνα - fax οικίας: 2610325401


E-mail: ddimakop2003@yahoo.gr

http://users.ach.sch.gr/dimakopoulos

(πηγή: www.alfavita.gr)

Saturday, 17 May 2008

Για να απομυθοποιήσω τους ήρωες των παιδικών μας χρόνων...

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Δεύτερη Περίοδος Επιμόρφωσης B' Επιπέδου


Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, προγραμματίζεται η διεξαγωγή της δεύτερης περιόδου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών κατά το διάστημα: 1η Σεπτεμβρίου - 31 Οκτωβρίου 2008

Θα υλοποιηθούν Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς της Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ60/ΠΕ70, τα οποία αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου (επιμόρφωση Β' επιπέδου).

Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου διεξάγονται σε επιλεγμένα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.), έχουν διάρκεια 96 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε τρίωρες ή τετράωρες επιμορφωτικές συναντήσεις και έως 12 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, εκτός σχολικού ωραρίου. Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης στα Κ.Σ.Ε. θα ακολουθήσει ενιαία διαδικασία πιστοποίησης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) της Πράξης.

Γενικά στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με τη Πράξη και τη δομή της καθώς και αναλυτικές διαδικασίες αναφέρονται στην Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥπΕΠΘ με αριθμό πρωτοκόλλου 6098/17.04.2008.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου για τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αναμένεται:

• Στο τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα Κ.Σ.Ε. και υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης β' επιπέδου (ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) του έργου) και εισαγωγή στο Μητρώο Κ.Σ.Ε. Β' Επιπέδου. Διεξαγωγή κλήρωσης για την επιλογή ικανού αριθμού Κ.Σ.Ε. για την υλοποίηση του προβλεπόμενου αριθμού προγραμμάτων ανά κλάδο και διεύθυνση εκπαίδευσης.

• Στο πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου υποβολή προγραμμάτων από τα Κ.Σ.Ε. που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν προγράμματα κατά την δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης (μέσω του MIS).

Στο δεύτερο δεκαήμερο Ιουνίου έγκριση υποβληθέντων προγραμμάτων και υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών (μέσω του MIS) για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης β' επιπέδου από 1η Σεπτεμβρίου 2008.

• Στο τρίτο δεκαήμερο Ιουνίου κλήρωση για την κατανομή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης και ανακοίνωση αποτελεσμάτων (μέσω του MIS).

Για άμεση ενημέρωση σχετικά με τις παραπάνω δράσεις και τις ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων κλπ. καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές β' επιπέδου, Κ.Σ.Ε., κ.α.) παρακαλούνται να επισκέπτονται τον «Ιστότοπο Υποστήριξης Επιμόρφωσης Β' Επιπέδου» στη διεύθυνση

http://b-epipedo.cti.gr

και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και λοιπό πληροφοριακό υλικό που δημοσιεύεται εκεί. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν.

(πηγή: www.eduportal.gr)

Thursday, 15 May 2008

Bloggers των Ιωαννίνων ενωθείτε!!!


Από τον φίλο μου Peris και το blog του έμαθα για το Ioannina Blogs, μια προσπάθεια για πλήρη ενημέρωση μέσω της συγκέντρωσης όλων των αναρτήσεων από τους bloggers της πρωτεύουσας της Ηπείρου.

Καλή συνέχεια, παιδιά!

(πηγή: Peris Corner)

Tuesday, 13 May 2008

Celebrating my 200th post!


I couldn't find a better way to celebrate my 200th post...so...

Here it is!...

The series we all loved...

The characters we all identified with...

The film we all have been waiting for...

"SEX AND THE CITY" is on in theatres around Europe and in Greece very soon!

If you want to see photos from the premiere in London and four trailers of the film you can click

HERE for the photos

and HERE for the film trailers

Monday, 12 May 2008

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του σημαντικότερου Έλληνα

Με τη συμμετοχή 38.472 τηλεθεατών, ακροατών και χρηστών της ιστοσελίδας του ΣΚΑΪ έληξε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η ψηφοφορία που ξεκίνησε στις 16 Απριλίου για την ανάδειξη του σημαντικότερου Έλληνα όλων των εποχών.

Η φιλόδοξη συμπαραγωγή του ΣΚΑΪ και του BBC, η οποία τελεί υπό τη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει να προβάλλεται τον Ιανουάριο του 2009, γνώρισε σημαντική ανταπόκριση.

Οι επισκέπτες - ψηφοφόροι προέρχονταν από περισσότερες από 400 διαφορετικές πόλεις και από τις πέντε ηπείρους. Από την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Σκόπια, τη Βαρσοβία, το Χονγκ Κονγκ, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ και την Μπρατισλάβα.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (ψηφοφορία), θα ανακοινωθούν οι 100 επικρατέστεροι από την ψηφοφορία, εν συνεχεία ο ΣΚΑΪ θα προβάλει ντοκιμαντέρ για τις 10 πρώτες σε ψήφους προσωπικότητες, και τέλος, σε ένα μεγάλο ζωντανό πρόγραμμα με παρουσιαστή τον Αλέξη Παπαχελά θα αναδειχθεί ο σημαντικότερος Έλληνας.

(πηγή: ΣΚΑΙ)

Ημερίδα Π.Τ.Ν. με θέμα «Μέθοδοι και Τεχνικές Εκπαιδευτικής Έρευνας: Θεωρία και Πράξη»

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει Ημερίδα, με θέμα:

«Μέθοδοι και Τεχνικές Εκπαιδευτικής Έρευνας:
Θεωρία και Πράξη».


Η Ημερίδα στοχεύει αφενός στην παρουσίαση σύγχρονων ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών στο χώρο της εκπαίδευσης και αφετέρου στο να δοθεί κίνητρο αλλά και δυνατότητα στους φοιτητές και στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν αυτές τις μεθόδους στο πλαίσιο της σχολικής τους τάξης.

Η Ημερίδα πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαΐου 2008 από 8.30 π.μ. - 2.00 μ.μ στο αμφιθέατρο του Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα των εργασιών μπορείτε να βρείτε εδώ

(πηγή: Π.Ι.)

Wednesday, 7 May 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

Ο Σύλλογος Καλαμπακιωτών Ν. Δράμας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμπακίου Δράμας διοργανώνουν έκθεση ζωγραφικής του λαικού ζωγράφου Γιώργου Μυλωνά στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (οδός Γ. Βαφοπούλου 3 Τ.Κ. 54646 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-424132-2) από 7 έως 25 Μάη 2008 και ώρες

Τρίτη-Παρασκευή: 10.00-14.00 & 18.00-21.00
Σάββατο: 18.00-21.00
Κυριακή: 10.00-14.00

Ο Γιώργος Μυλωνάς είναι οδοντίατρος, τέως Δήμαρχος Καλαμπακίου και αυτοδίδακτος ζωγράφος. Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις στη Δράμα, τα Γιάννενα και την Αθήνα. Ελπίζει μέσα από τα έργα του να μας ταξιδέψει σε χώρους και ασχολίες γνωστές από τη ζωή στον τόπο μας.

The Newspaper House

Sumer Erek is a Turkish-Cypriot artist currently living in London and working in a variety of different fields such as painting, sculpture, photography, installation, video and performance.

His newspaper house is made of waste free-press newspapers. Members of the public were invited to bring newspapers to a London square where the project took place to add to grow the installation. Visitors were also invited to insert their own news into the newspaper, before rolling it.

'In the Newspaper House project, Erek takes ‘house’ a step further. He turns the ‘Newspaper House’ into both a shelter and a workshop, where he creates his art. At the same time it becomes a finished artwork and a ‘gallery’, in which spectators see the artwork. Perhaps this is why, when he speaks about this project, Erek says: “One of my main aims with this project is to share it with participants who are not artists and to embrace this process as natural as one lives his daily life.” In this context, Newspaper House is conceptually positioned somewhere between the private and the public and the real and the fictitious.' (Metin Senerguc)

(text and photos from http://newspaperhouse.blogspot.com/)

Sunday, 4 May 2008

TOKYOLOGY

Let's have a sneak peek inside "TOKYOLOGY", a new documentary exploring contemporary Japanese pop-culture hosted by Carrie Ann Inaba. Oh, what adventures await: sneak behind the scenes at a Japanese Rock TV show that pretends it's shot in Los Angeles, cruise Harajuku, go clubbing with goth girls in Shinjuku, shop for shoes with Lolitas, experience the madness of the Tokyo Anime Fair, visit a video game company, browse the streets of Akihabara, and meet anime creator Yoshitoshi Abe.

Teachers 'struggle with grammar'

English teachers who went to school when grammar was not on the curriculum struggle to teach it, research shows.

A review of international studies on the effective teaching of complex writing says there is a need to improve the teachers' own skills.

The work was done by Exeter University for the Department for Children, Schools and Families in England.

The department said its professional standards demanded that teachers have a secure knowledge of their subject.

The study concludes: "For English teachers, who themselves attended schools when grammar was not part of the English curriculum, there is a significant issue of lack of assurance in grammatical subject knowledge, leading to difficulties in addressing grammar meaningfully in the writing classroom.

"In particular, effective teaching requires a secure understanding not simply of grammatical terminology, but of applied linguistics and an awareness of the ways in which grammatical constructions are used in different texts for different communicative purposes."

Discrete skills

Among the studies that were examined, a recent one investigated the difficulties faced by trainee teachers when they taught writing.

Being new to teaching, they were trying to understand the processes involved in becoming a writer.

But they were also having to focus on different kinds of writing as a way to meet objectives laid down in curriculum documents.

So they tended to see writing as a process of acquiring discrete skills, such as "writing descriptions" or "using complex sentences".

They tended to get bogged down in the mechanics and neglected the writers' ideas or engagement with the reader.

Another study described a "significant knowledge gap" in terms of teachers' pedagogical knowledge.

One piece of research on the linguistic subject knowledge that teachers and trainee teachers bring to their teaching of writing found "a persistent theme in teachers' attitudes to grammar is hostility to anything that makes formal structure the central object of study".

This claimed few teachers brought any specialist knowledge of grammar to their training from their degree studies but did bring "many anxieties and misconceptions around 'grammar'."

'Lack of confidence'

It added that "it is the height of folly to send them into schools where they will have to teach grammar without making time during their training for them to get to grips with the subject".

A study of the linguistic subject knowledge of trainee teachers in the UK found that two thirds reported a lack of confidence about grammar.

"They felt that their greatest need was in using grammar to support EAL [English as an additional language] and knowing when and how to teach it.

"Trainees reported that they embarked on topics and then stumbled into difficulties. Even simple topics seemed to become complex."

A spokeswoman for the schools department said: "We know that grammar is important and that is why it is a compulsory part of the national curriculum.

"In particular, primary teachers focus heavily on sentence construction, grammar and syntax as part of teaching reading and writing, for which there are specific national curriculum targets.

"Our professional standards for teachers demand that they must have a secure knowledge of their subjects and curriculum areas to enable them to teach effectively across the age range they trained for. And Ofsted has said that we have the best trained teachers ever."

Effective Ways of Teaching Complex Expression in Writing - a Literature Review of Evidence from the Secondary School Phase by Debra Myhill, Ros Fisher, Susan Jones, Helen Lines and Alun Hicks, University of Exeter

Story from BBC NEWS:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/education/7380202.stm

ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΑ

Μέσω της ιστοσελίδας της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ http://www.skai.gr/greatgreeks

μπορείτε να ψηφίσετε και να αναδείξετε τον μεγαλύτερο Έλληνα όλων των εποχών. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας το κανάλι θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα και θα αφιερώσει εκπομπή στο πρόσωπο αυτό.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7 ΜΑΗ!!!

PEARSON LONGMAN SEMINAR DAYS

Pearson Longman is organising a series of seminars across Greece for English language teachers .

June 1st Georgioupoli, Crete: Pearson Longman Amazing Minds
Seminars at Pilot Beach Hotel. (10.00-13.00)

June 2nd Heraclio, Crete: Pearson Longman Amazing Minds
Seminars at PALSO OFFICES. (10.00-13.00)

June 3rd Thessaloniki: Pearson Longman Amazing Minds
Seminars at Electra Palace. (10.00-13.00)

June 4th Athens: Pearson Longman Amazing Minds Seminars at
Hotel Imperial. (10.00-13.00)

To reserve a seat call 210 9373170.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!